Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Producten en activiteiten van Collectief Vervoer in 2021

13-01-2022

Het tweede achtereenvolgende coronajaar was opnieuw moeizaam voor het collectief vervoer. Team Collectief Vervoer van CROW heeft ov-autoriteiten en vervoerders geholpen met direct toepasbare kennis in 2021.

Afgeronde Producten 2021

 1. Staat van het regionale ov
 2. OV-concessieposter 1 januari 2021
 3. Innovatieve meting klanttevredenheid ov-reizigers tijdens corona
 4. Maaswaardige OV-concessies
 5. Handreikingen voor ketenregie en ketenmobiliteit in relatie tot MaaS
 6. Standaard Hoofdstukindeling Aanbestedings- en Concessiedocumenten
 7. Handreiking om ov-concessies wendbaar te maken bij calamiteiten
 8. Flexwaaier, alternatieven voor regulier ov
 9. Adviezen om tram herkenbaarder te maken in het verkeer
 10. Uitgangspunten fysieke toegankelijkheid tram en metro
 11. Richtlijn reisinformatie op schermen in ov-voertuigen
 12. Personeelsmonitor sociale veiligheid openbaar vervoer
 13. Monitor Toekomstbeeld OV 2040
 14. Brochure Staat van de zero-emissiebussen 2021
 15. Milieuprestatie ov-bussen
 16. Monitor zero-emissiebussen 3e kwartaal / 4e kwartaal
 17. Update onrendabele top zero-emissiebus 2021
 18. Revolving Fund als financieringsvorm ZE-bussen
 19. Update 2021 van 'Zero-emissiebus, hoe doe je dat?'
 20. Website Zero Emissie Bus (inclusief monitoring stik- fijnstof)
 21. TCO Model Busmaterieel beheer en onderhoud
 22. Lexicon regionaal openbaar vervoer 
 23. Rapportage en factsheet dashboard D2D (niet openbaar)
 24. Verkenning OV-Chipkaart en meten OV-Klantenbarometer (niet openbaar)
 25. Modelinformatieprofiel knooppunten MIK notitie (niet openbaar)
 26. Website staat van het regionaal OV beheer en onderhoud
 27. Website doelgroepenvervoer beheer en onderhoud 
 28. Website dashboard deur tot deur beheer en onderhoud
De EC Rail-samenwerking tussen de vier tramsteden is geformaliseerd met een ondertekende samenwerkingsovereenkomst 
 
Congressen, bijeenkomsten en kennissessies 2021
 1. Digitale Dag van het OV 2021 (i.s.m. DOVA en IenW)
 2. HOV-middag
 3. Digitale Needfinding-bijeenkomst (in samenwerking met Railforum, DOVA en IenW) 
 4. Drie digitale cursussen voor nieuwe beleidsmedewerkers in het ov samen met DOVA
 5. Looproutes naar haltes kennissessie
 6. Digitale kennissessie Spreiden van reizigers in het ov
 7. Digitale MaaS-bijeenkomst voor ov-autoriteiten
 8. Digitale besloten bijeenkomst meten van klanttevredenheid in het ov
 9. Digitale smaakmakers doelgroepenvervoer bijeenkomsten
 10. Digitale kennissessie Meten klanttevredenheid doelgroepenvervoer 
 11. Digitale kennissessie Direct toepasbare teksten over majeure ontwikkelingen in ov-concessies
 
Gestart in 2021 afronding kwartaal 1 2022
 1. Routekaart tekent de weg naar zero emissie doelgroepenvervoer 
 2. Veiligheid zero-emissiebussen 
 3. Factsheets toegankelijkheid voor ov-autoriteiten 
 4. Overnameregeling bussen
 5. Reisinformatie en toegankelijkheid 
 6. Meting OV-Klantenbarometer 2021 
 7. Kostenkengetallen regionaal openbaar vervoer 2022
 8. Verkennende studie BRT Haarlem–Amstelveen–Utrecht 
 9. Tweede monitor Toekomstbeeld 2040
 10. Richtlijnen Inpassing Tram in stedelijk gebied  
De OV-Forumreis zou eind 2021 zijn, maar is verzet naar april 2022.

Scroll naar boven