Total Cost of Ownership-Model voor Zero Emissie Bussen

Denken in termen van Total Cost of Ownership (TCO) heeft een belangrijke meerwaarde bij het vormgeven van de transitie naar volledig zero emissie bussen, in pilots, bij bestaande concessies waarin (geleidelijk) zero-emissie materieel instroomt en bij de voorbereiding van nieuwe concessies. Het helpt bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen alle stakeholders in de ov-keten en de energieketen.

Wat doet het TCO-model voor u?

Het TCO-model Zero Emissie Bussen is het meest geavanceerde en meest integrale in zijn soort. Het berekent alle kosten van bussen, laadinfrastructuur en exploitatie en de maatschappelijke baten en geeft die op inzichtelijke wijze weer. Het model wordt actueel gehouden en ondersteunt zo op een neutrale manier de kennisdeling die essentieel is voor de versnelling van de transitie. 


Bekijk het filmpje met meer uitleg over hoe het model u kan ondersteunen bij bijvoorbeeld het creëren van een level-playingfield voor nieuwe aanbestedingen, het inzichtelijk maken van bestuurlijke afwegingen en hoe het model behulpzaam kan zijn in de dialoog tussen de verschillende schakels in de ov- en energieketen.

Betrokken partijen

Het model is met Europese (ELENA)-subsidie door de Stichting Zero Emissie Bussen gebouwd. Het Ministerie van I&W en het IPO ondersteunen het beheer in het kader van het Bestuursakkoord Zero Emissie Bussen. CROW voorziet in een helpdesk voor ondersteuning van gebruikers en organiseert regelmatig demonstratie-sessies voor uitleg van het model aan belangstellenden.

Toegang

Het model is gratis beschikbaar voor alle partijen in Nederland die werken aan de introductie van zero emissie bussen. Vul onderstaand formulier in en vink de eerste optie aan dat u een toegangscode wilt ontvangen. U ontvangt daarna van CROW-NDOV een toegangscode waarmee u direct kunt inloggen.

Bezoek het TCO-model ZEB via www.tco-zeb.nl.

Demonstratiesessies en workshops

Bij voldoende belangstelling organiseert CROW demonstatiesessies van het TCO-model Zero Emissie Bussen. Daarnaast worden er met enige regelmaat aan het TCO-model gerelateerde workshops georganiseerd die dieper ingaan op specifieke thema’s, die naar boven komen in de dagelijkse praktijk van de transitie naar zero emissie bussen. Via onderstaand formulier kunt u uw belangstelling kenbaar maken voor deelname aan één van de demonstratiesessies of workshops.

Veelgestelde vragen worden beantwoord

Dennis Straat (Provincie Utrecht), Victor Everhardt (Gemeente Utrecht), Els de Wit (IenW), Pieter Wouters (IenW), Han van der Wal (QBuzz) en Pieter Tanja (CROW) beantwoorden in korte filmpjes verschillende belangrijke vragen over het meest geavanceerde en integrale TCO-model Zero Emissie Bussen in zijn soort. Zij lichten toe hoe het model alle kosten van bussen, laadinfrastructuur, exploitatie en maatschappelijke baten berekent en hoe u op basis van de uitkomsten samen met alle stakeholders in de keten, gefundeerde afwegingen kunt maken.

  1. Versnelling van de zero emissie bussen transitie 
  2. Inzet bij verbetering luchtkwaliteit, klimaat en geluid 
  3. Gebruik bij bestuurlijke afwegingen
  4. Kennisdeling

 

Volg het laatste TCO-nieuws

Linkedingroep: TCO-model Zero Emissie Bussen

Twitter: @verkeer_vervoer en #tco-zeb.

Terug naar 'Onderzoek en modellen'
Submenu openen

Total Cost of Ownership-Model Zero Emissie Bussen

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven