Standaard Hoofdstukindeling Aanbestedings- en Concessiedocumenten

CROW-KpVV heeft een gestandaardiseerde indeling van de aanbestedings- en concessiedocumenten uitgebracht voor opdrachtgevers, vervoerders en adviesbureaus. Die voorkomt dubbelingen in de aanbestedingsdocumenten en vergroot de zekerheid dat alle essentiële onderwerpen een plek krijgen.
 
 • Het uniformeren van een standaard hoofdstuk- en paragraafindeling leidt ook tot minder interpretatieverschillen in begrippen en verbetert de onderlinge vergelijkbaarheid van concessies. Verder kan de publicatie als kader dienen voor de komende aanbestedingen.
   

  Drie documenten 

  De concessiedocumenten die tijdens de gehele looptijd van de exploitatie gelden, bestaan uit:
  1. Concessiebesluit
  2. Programma van Eisen
  3. Inschrijving van de concessiehouder
   
  Uit de inschrijving wordt geen informatie opgenomen in het concessiebesluit of enig ander document. Door de inschrijving gescheiden te houden van de andere documenten is het risico kleiner dat onderdelen uit de inschrijving openbaar worden gemaakt. 
   
  Om te komen tot een gegunde concessie en bovenstaande documenten is veelal een aanbestedingsprocedure nodig. Daarvoor is een aanbestedingsleidraad nodig, die samen met genoemde stukken de aanbestedingsdocumenten vormen.
Scroll naar boven