Via dit platform willen we van elkaar leren en gezamenlijk kennis maken en delen rondom het thema Doelgroepenvervoer. Daarom is er een groot aantal documenten in de bibliotheek opgenomen. Deze bestaan uit praktijkvoorbeelden, publicaties, tools en nieuwsbrieven.

Inspiratie nodig bij het schrijven van een plan? Benieuwd welke spelers je in het doelgroepenvervoer tegen komt? Welke facetten er aan bod komen bij opdrachtgeverschap? Weten welke interessante bijeenkomsten er zijn? Napraten na een activiteit? Op de hoogte van het laatste nieuws en erover in gesprek? Daarvoor kun je terecht bij de community Doelgroepenvervoer.

Veel organisaties zien meerwaarde in het uitwisselen van kennis via een online platform. Een omgeving waar ze kennis kunnen halen en brengen. Ze hopen daar relevante documenten, informatie en nieuws te vinden, zoals praktijkvoorbeelden en beleidsdocumenten, waardoor zij niet zelf het wiel opnieuw uit hoeven te vinden maar gebruik kunnen maken van kennis en ervaringen van andere gemeenten. Zo ook rond het thema Doelgroepenvervoer. Daarom is onlangs het online platform Doelgroepenvervoer in een nieuw jasje gestoken om nog beter aan te sluiten bij deze behoefte.
Voor veel mensen is het de normaalste zaak van de wereld om de auto, de fiets of het openbaar vervoer te pakken. Toch zijn er ook veel mensen die niet zelfstandig gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer. Ook deze mensen willen deel uit maken van de maatschappij. Voor deze mensen is er aangepast vervoer, ook wel doelgroepenvervoer genoemd.
Vanuit CROW en extern zijn verschillende ontwikkelingen gaande.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, cijfers en evenementen.

Heeft u zelf een nieuwtje? Mailen kan naar doelgroepenvervoer@crow.nl.
 
Het Woordenboek Reizigerskenmerken is tot stand gekomen in nauw overleg met overheden, vervoerders, reizigersgroepen en andere inhoudelijke deskundigen. In het Woordenboek Reizigerskenmerken zijn codes opgenomen met bijbehorende kenmerken en beschrijvingen. Door gebruik van deze codes kan op een eenduidige wijze worden vastgelegd wat de reiziger nodig heeft om een (keten)reis te maken.
Dagelijks maken veel mensen gebruik van het doelgroepenvervoer. Alleen al voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer wordt ruim een miljard euro subsidie verstrekt. Een klein deel door de rijksoverheid, het overgrote deel door de gemeenten. Inclusief de benodigde infrastructuur geeft de overheid ongeveer twee miljard euro uit aan het doelgroepenvervoer.
De kostenberekeningstool is ontwikkeld naar aanleiding van ontwikkelingen in de markt van doelgroepenvervoer, de Algemene Maatregel van Bestuur over inkoop vanuit Wmo die vanaf 2017 van kracht is en de Aanbestedingswet. De kostenberekeningstool ondersteunt decentrale overheden bij de inkoop van doelgroepenvervoer tegen een reële prijs.
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven