Via dit platform willen we van elkaar leren en gezamenlijk kennis maken en delen rondom het thema Doelgroepenvervoer. Daarom is er een groot aantal documenten in de bibliotheek opgenomen. Deze bestaan uit praktijkvoorbeelden, publicaties, tools en nieuwsbrieven.

Inspiratie nodig bij het schrijven van een plan? Benieuwd welke spelers je in het doelgroepenvervoer tegen komt? Welke facetten er aan bod komen bij opdrachtgeverschap? Weten welke interessante bijeenkomsten er zijn? Napraten na een activiteit? Op de hoogte van het laatste nieuws en erover in gesprek? Daarvoor kun je terecht bij de community Doelgroepenvervoer.

Vanuit CROW en extern zijn verschillende ontwikkelingen gaande.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, cijfers en evenementen.

Heeft u zelf een nieuwtje? Mailen kan naar doelgroepenvervoer@crow.nl.
 
De publicatie ‘Praktijkvoorbeelden Inclusieve mobiliteit’ van CROW-KpVV gaat in op het wegnemen van onzichtbare, mentale drempels die veel reizigers met een beperking ervaren. Het doel? Dat iedereen op pad kan!

 
Het Woordenboek Reizigerskenmerken is tot stand gekomen in nauw overleg met overheden, vervoerders, reizigersgroepen en andere inhoudelijke deskundigen. In het Woordenboek Reizigerskenmerken zijn codes opgenomen met bijbehorende kenmerken en beschrijvingen. Door gebruik van deze codes kan op een eenduidige wijze worden vastgelegd wat de reiziger nodig heeft om een (keten)reis te maken.

Volledig zero emissie (uitstootvrij) doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025, dat is de gezamelijk ambitie van gemeenten, marktpartijen en andere organisaties uit de sector. Doe mee met zero emissie doelgroepenvervoer!

Dagelijks maken veel mensen gebruik van het doelgroepenvervoer. Alleen al voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer wordt ruim een miljard euro subsidie verstrekt. Een klein deel door de rijksoverheid, het overgrote deel door de gemeenten. Inclusief de benodigde infrastructuur geeft de overheid ongeveer twee miljard euro uit aan het doelgroepenvervoer.
Het integreren van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer is niet eenvoudig. Veel overheden die het overwegen, worstelen dan ook met vragen. De brochure ‘Integratie doelgroepen en ov’ van CROW-KpVV geeft antwoord op die vragen aan de hand van tien praktijkvoorbeelden.
Voor veel mensen is het de normaalste zaak van de wereld om de auto, de fiets of het openbaar vervoer te pakken. Toch zijn er ook veel mensen die niet zelfstandig gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer. Ook deze mensen willen deel uit maken van de maatschappij. Voor deze mensen is er aangepast vervoer, ook wel doelgroepenvervoer genoemd.
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven