Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handreiking om ov-concessies wendbaar te maken bij calamiteiten 

Corona heeft duidelijk gemaakt dat het openbaar vervoer een cruciale sector is in Nederland. Ook bij sterk teruglopende reizigersaantallen moest het ov-aanbod zoveel mogelijk in stand blijven. Duidelijk werd ook dat het ov niet altijd voldoende was voorbereid op dergelijke plotseling wijzigende omstandigheden. Daarom is het goed om in de toekomst te zorgen voor meer wendbare concessies. De 'Handreiking Wendbare ov-concessies' van CROW-KpVV en DOVA geeft de ov-autoriteiten de nodige handvatten.
 
 • In lopende concessies is het voor ov-autoriteiten zaak om rekening te houden met de gevolgen van de coronapandemie op zowel korte als langere termijn. Denk hierbij aan zaken als lockdowns, het beschikbaar houden van ov, fluctuerende reizigersaantallen, maar ook aan de gevolgen van teruglopende opbrengsten uit het studentenreisproduct.
   
  Nieuwe concessies zullen de risico’s voor inschrijvende vervoerders beheersbaarder en overzichtelijker moeten houden, bijvoorbeeld in geval van een pandemie. Ook moeten ze rekening houden met mogelijke veranderingen in reisgedrag, zoals (tijdelijk) minder of op andere momenten reizen met het openbaar vervoer. Vergroting van de wendbaarheid kan leiden tot concessies waarmee ov-autoriteiten hun beleidsdoelen beter kunnen realiseren en past bij de steeds langer wordende concessieduur.
   

  Ontwikkelen tijdens concessie

  Een van de belangrijkste aanbevelingen uit de handreiking is om de focus op het aanbod bij de start van de concessie te verleggen naar het ontwikkelen van de concessie tijdens de looptijd. Dat laatste principe is nu meer terug te vinden bij de inbestede concessies van de metropoolregio's. Voor aanbestedingen in het regionale ov is het de kunst om de voordelen van een aanbesteding – een aanbod onder gunningsdruk – te combineren met het ontwikkelen tijdens de concessie.
   
  Het vergroten van de wendbaarheid van concessies is overigens slechts één van de middelen om vraag en aanbod en kosten en opbrengsten in de ov-sector weer in evenwicht te brengen. Andere maatregelen die hieraan kunnen bijdragen zijn ondersteuning bij de off-balance-financiering van materieel en laadinfrastructuur en spreiding van reizigers om de hyperspits tegen te gaan.
Scroll naar boven