CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Regionaal openbaar vervoer per 1 januari 2021

Elk jaar publiceert CROW-KpVV een overzicht van de stand van de ov-concessies, hun looptijd en welk openbaarvervoerbedrijf de concessiehouder is. Nu gaat het om de stand van zaken op 1 januari 2021.
 
  • Wat is er veranderd in de stand van de ov-concessies ten opzichte van 2020? Er zijn op 13 december 2020 twee grote nieuwe ov-concessies ingegaan. De eerste is de concessie Regionaal spoorvervoer Groningen en Fryslân van Arriva. De concessie loopt tot eind 2035. Er komen meer treindiensten en het materieel wordt duurzamer. De tweede nieuwe concessie is een noodconcessie van twee jaar voor het gebied IJssel-Vecht. De concessie is een overbrugging voor een nieuwe aanbesteding, geëxploiteerd door Keolis. Uniek is de instroom van 246 elektrische bussen, een record in Europa.
    Voorts is de looptijd van de concessie West-Brabant met ruim een half jaar verlengd.
    Vanwege de coronacrisis komen er geen concessies op de aanbestedingsmarkt. Waar dat nodig is worden overbruggende noodconcessies voorbereid.

    Overzicht posters voorgaande jaren
    Posters waarmee CROW-KpVV sinds 2005 jaarlijks de stand van zaken letterlijk ‘in kaart’ bracht zijn te vinden op de overzichtspagina.
Scroll naar boven