Dashboard Deur tot Deur

CROW heeft de internetapplicatie ‘Dashboard Deur tot Deur’ ontwikkelt. Dit dashboard bevat diverse OV-data. Zo geeft het inzicht in geplande reizen, realisatie (is een aansluiting gehaald?), gebruiksgemak, ketenvoorzieningen en first & last mile. Uniek aan dit dashboard is dat overheden, vervoerders en concessieverleners hiermee de kwaliteit van de gehele OV-keten kunnen monitoren.

Al decennia ontwikkelen overheden beleid gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van deur tot deur. Over de bereikbaarheid per auto is al veel bekend (snelheden, verliestijden, intensiteit/capaciteitverhoudingen, etc.). Over openbaar vervoer zijn tot nu toe beperkt cijfers beschikbaar. Samen met de regio’s, vervoersbedrijven en consumentenorganisaties heeft CROW het ‘Dashboard Deur tot Deur’ ontwikkelt. Dit is een internetapplicatie waarin relevante data over de verschillende onderdelen van de OV-keten bij elkaar worden gebracht.

Het dashboard geeft overheden, concessieverleners en andere betrokkenen een instrument waarmee zij de reis van deur tot deur in kaart kunnen brengen, signalen kunnen controleren en bekijken hoe het staat met een gebied, concessie of gemeente. Uiteindelijk kunnen deze signalen worden vertaald naar verbeteringen van de OV-keten.

Account aanvragen

Het dashboard is vanaf heden opengesteld voor beleidsmedewerkers openbaar vervoer van overheden. Zij kunnen via de bestelpagina van het Dashboard Deur tot Deur een gratis account aanvragen.

Voor andere doelgroepen is het dashboard nog niet open gesteld. Voor vragen kunt u terecht bij helpdesk@crow.nl.

Monitoringstool voor de kwaliteit van de gehele OV-keten

Het dashboard Deur tot Deur monitort de kwaliteit van de ov-keten. In tegenstelling tot vele dashboards binnen openbaar vervoer, gaat dit dashboard niet over de prestatie van één organisatie en dus een deel van de ov-keten, maar over de raakvlakken tussen de landsdelen. Die raakvlakken liggen tussen vervoerders (en daarmee tussen concessies) of aan de randen van het ov-systeem, daar waar reizigers de afstand naar en van een station of halte moeten overbruggen om bij hun herkomst of bestemming te komen.

Juist op die raakvlakken liggen verbeterpunten, die bovendien vaak niet één probleemeigenaar kennen, maar slechts door onderlinge samenwerking kunnen worden aangepakt.

Het dashboard is niet bedoeld als analyse instrument, maar heeft een signalerende functie.

Kwaliteit aan de hand van relevante thema’s

Het dashboard Deur tot Deur geeft inzicht in de kwaliteit van de ov-keten aan de hand van 5 thema’s:

  • Gebruiksgemak
  • Aansluitingen
  • Ketenvoorzieningen
  • First and Last Mile
  • Bereikbaarheid

Betrokken partijen

De data komt van diverse partijen: Onder anderen CROW-NDOV, ProRail, NS, Movares, Geodan en CROW. De bronbestanden variëren van big data tot A4tjes.

Het dashboard presenteert in principe indicatoren over het voorgaande jaar. Sommige data leent zich voor een actualisering en presentatie per maand (aansluitingen). Het dashboard geeft ook de mogelijkheid de trend in kaart te brengen, daarvoor is natuurlijk wel nodig dat gegevens over meerdere jaren beschikbaar zijn. Bij de start van het dashboard zijn nog maar enkele jaren beschikbaar en kan monitoring nog maar beperkt plaatsvinden.  

Wilt u alvast een korte toelichting op wat het Dashboard is? Bekijk dan onderstaande video:
Vragen?


Vragen over het dashboard?

Met vragen over het dashboard kunt u bij ons terecht via helpdesk@crow.nl.

Gerelateerde dashboards

Naast het dashboard deur tot deur kent Nederland nog een aantal dashboards die gerelateerd zijn aan het openbaar vervoer. Voorbeelden daarvan vindt u hieronder.

Dashboard  Link 
Dashboard ProRail  https://prestaties.prorail.nl/ 
De staat van het OV  www.staatvanhetov.nl 
Dashboard van OV bureau GD  http://ovbureau.nl/ov-cijfers/dashboard/ 
KpVV dashboard duurzame en slimme mobiliteit  https://kpvvdashboard-17.blogspot.nl/ 
NS jaarverslag reizigersgedrag https://www.nsjaarverslag.nl/reizigersgedrag
Vervoerregio ov Dashboard https://vervoerregio.ov-dashboard.dat.nl/
   


Staat uw openbaar vervoer dashboard er niet tussen en is deze openbaar? U kunt dit doorgeven via helpdesk@crow.nl

Scroll naar boven