Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Monitor meet Toekomstbeeld OV 2040 met 17 indicatoren

Het Rijk, regio’s, vervoerders en ProRail streven richting 2040 vijf doelen na voor het ov in het kader van de nota Contouren Toekomstbeeld OV 2040. Deze doelen worden gemeten met de Monitor Toekomstbeeld OV 2040 aan de hand van 17 indicatoren. Over die monitor heeft het ministerie van IenW samen met KiM en CROW-KpVV een publicatie uitgebracht.
 
 • De Monitor Toekomstbeeld OV 2040 bevat de 1-meting van vijf doelen aan de hand van 17 indicatoren (zie hieronder). Met de 1-meting publiceert het ministerie ook de cijfers van de nulmeting. Het kernteam monitoring Toekomstbeeld OV 2040, bestaande uit CROW-KpVV, KiM, het ministerie van IenW, KWINK groep en Rebel Group heeft deze 1-meting uitgevoerd in opdracht van het Programma Toekomstbeeld OV. 

  De gezamenlijke partners van het Programma Toekomstbeeld OV bespreken periodiek de doorontwikkeling van de monitor Toekomstbeeld OV 2040. Daarnaast geven zij sturing aan de afspraken die zijn gemaakt vanuit de nota Contouren Toekomstbeeld OV 2040 en de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV.

  De doelen circulariteit (tweede gedeelte van doel 3) en innovatie en vernieuwing (doel 4) zijn in deze monitor nog niet meetbaar. Onderzocht wordt of dit in een volgende monitor wel mogelijk is door het opstellen van nieuwe indicatoren.
   
  De monitor maakt gebruik van data uit bestaande, openbare publicaties zoals het Mobiliteitsbeeld van het KiM en de Staat van het regionale openbaar vervoer van CROW. Covid-19 heeft sinds maart 2020 een grote impact op het openbaar vervoer. Deze effecten zijn te zien in een volgende monitor.
   

  Indicatoren

  Hieronder staan de vijf doelen uit Toekomstbeeld OV 2040 (vet) plus de 17 indicatoren. Tussen haakjes staan de belangrijkste resultaten.
   
  I. Het ov vangt zijn deel van de mobiliteitsgroei op, in stedelijk gebied is het ov samen met de fiets het belangrijkste vervoermiddel
      1. Reizigerskilometers (stijging 4,2% in 2019 ten opzichte van 2018)
      2. Ritten (aantal ov-ritten steeg in 2019 met 10 miljoen, terwijl het totaal
          aantal ritten daalde)
      3. Verplaatsingen in stedelijk gebied (ov en fiets zijn goed voor 44,8% van
          de verplaatsingen)
   
  II. Het klantoordeel in het hele ov gaat naar een 8 gemiddeld
      4. Klantoordeel totaal (een stijging van 7,7 in 2018 naar 7,9 in 2019)
      5. Klantoordeel stations (aantal stations dat een 7 of hoger scoorde nam in
          2020 met 35 toe naar 264 van de 394 stations)
   
  III. De hele ov-sector is zero emissie en circulair
      6. CO2-uitstoot van het ov (tussen 2016 en 2018 daalde de CO2-uitstoot
          met 30,5%)
      7. CO2-uitstoot per reizigerskilometer (daling van 8,8% in 2019 ten opzichte
          van 2018)
      8. Overige uitstoot railverkeer (tussen 2017 en 2019 daalde de uitstoot door
          verbranding met ruim 20% en steeg de uitstoot van fijnstof met 4,1%)
      9. Overige uitstoot ov-bussen (tussen 2017 en 2018 daalde de uitstoot door
          verbranding en steeg de uitstoot van fijnstof door slijtage)
    10. Zero emissie ov-bussen (toename van 2,3% eind 2016 naar 21,2% eind
          2020)
   
  IV. Nederland is koploper in innovatie en vernieuwing van het ov (nog niet meetbaar)
   
  V. Ook met het intensiveren van het ov streven we naar een voortdurende verbetering van veiligheid en minder hinder voor de omgeving.
     11. Spoorwegveiligheid overwegen (aantal opgeheven overwegen op
           hoofdspoor: 22 in 2016, 14 in 2017, 26 in 2018 en 42 in 2019)
     12. Spoorwegveiligheid passeren van een stop-tonend sein (49 keer in 2016,
           69 keer in 2017, 75 keer in 2018 en 74 keer in 2019)
     13. Verkeersveiligheid doden en gewonden (tussen 2016 en 2019 dodelijke
           slachtoffers van 8 naar 11, zwaar gewonden van 10 naar 6 en
           lichtgewonden van 27 naar 16)
     14. Sociale veiligheid incidenten (13,8 procent meer vervolgbare incidenten
           in 2019 ten opzichte van 2018)
     15. Sociale veiligheid - oordeel reizigers en personeel (onder reizigers van
           7,7 in 2016 naar 8 in 2019, onder personeel van 6,8 naar 7,0 in 2018)
     16. Geluidshinder overschrijding geluidproductieplafonds (totaal aantal
           overschrijdingen steeg van 0,9% in 2016 naar 1,05% in 2019) 
     17. Geluidshinder ervaren geluidshinder (door railverkeer in 2016 4,6%
           respondenten gehinderd en 2,2% ernstig gehinderd)
Scroll naar boven