Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Adviezen om tram herkenbaarder te maken in het verkeer

Veel incidenten tussen trams en overige verkeer zijn het gevolg van de gebrekkige herkenbaarheid van de tram. Ook weten niet alle verkeersdeelnemers hoe ze met een tram moeten omgaan. Een werkgroep binnen Expertisecentrum Rail heeft aanbevelingen gedaan in de nota Herkenbaarheid Tram.
 
 • Binnen de Themawerkgroep Veiligheid van EC Rail is de veiligheid van de tram in de stedelijke omgeving een punt van zorg. Op basis van twee bijeenkomsten met decentrale overheden, spoorweg- en wegbeheerders en vervoerders is besloten om te analyseren hoe de herkenbaarheid van de tram in het verkeer kan worden verbeterd. Het advies van de werkgroep dient als input voor de Richtlijnen inpassing tram in stedelijke omgeving.
   
  De werkgroep komt tot de volgende aanbevelingen:
  • Behoud de bestaande kleurstelling van de tram, maar accentueer deze met bestickering, eventueel aangevuld met ledverlichting. Het is aan de vervoerbedrijven om hier proeven mee te doen.
  • Zorg ervoor dat de traminfrastructuur afwijkt van de infrastructuur voor het wegverkeer. Dit kan door duidelijke bebording, markering van de trambaan met een andere kleur, slagbomen, tramwaarschuwingsinstallaties en dwingende oversteekvoorzieningen zoals bajonethekken.
  • Geef meer aandacht voor de tram in het verkeer door middel van gedragsbe√Įnvloeding gericht op de bewoners en weggebruikers in de omgeving van de tramlijnen. De lesmodule op www.trammenland.nl van de MRDH helpt hierbij.
  • Neem in de richtlijn voor inpassing trams in stedelijke omgeving op dat bij nieuwbouw of ombouw van een lijn een attenderingscampagne hoort.
  • Houd jaarlijks een landelijke communicatie-actie met monitoring door EC Rail.
Scroll naar boven