CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Meer informatie

MaaS-waardige ov-concessies

CROW-KpVV heeft in samenwerking met DOVA teksten opgesteld om ov-concessies MaaS-waardig te maken.
 
 • De volgende twee dynamische producten zijn opgesteld:
  1. De acht MaaS-waardige bestekseisen, versie 2.0
  2. Toelichtende notitie over de acht MaaS-waardige eisen
   Hieronder meer informatie over: het waarom van MaaS-waardige ov-concessies, de overheden en vervoerders, inzet van CROW-KpVV en op welke manier partijen mee kunnen denken.
   
  Waarom MaaS-waardige ov-concessies?
  In het bestuurlijk Nationaal Openbaar Vervoer Beraad eind 2018 is door het NOVB het uitgangspunt omarmd dat alle ov-concessies in Nederland MaaS-waardig moeten zijn. Ter uitwerking daarvan is aan Samenwerkingsverband DOVA gevraagd om een aantal verdiepende bijeenkomsten te beleggen over de invulling van de ov-component binnen het Mobility as a Service (MaaS)-concept. Op basis daarvan is in het bestuurlijk NOVB van 13 juni 2019 het uitgangspunt bevestigd dat al het ov dat door de Nederlandse overheden door middel van concessies is uitgegeven voor reizigers beschikbaar moet zijn via derden (MaaS-dienstverleners). Met andere woorden: alle ov-concessies in Nederland moeten ‘MaaS-waardig’ worden. De bedoeling is dat dit in alle concessies in Nederland is gerealiseerd per 1 januari 2022.
   
  Overheden en vervoerders
  Overheden hebben aangegeven dit streven te willen ondersteunen met behulp van (een lijst van in alle ov-concessies van toepassing te verklaren) concessieteksten. Ov-concessiehouders zagen hier niet direct een noodzaak toe – de wenselijkheid van meer MaaS-waardigheid is immers breed gedeeld – maar zij toonden begrip voor dit standpunt van de overheden en gaven aan wel actief betrokken te willen zijn bij de ontwikkeling van de door de overheden te hanteren concessieteksten in verband met MaaS-waardigheid.
   
  CROW-KpVV
  Vervolgens is binnen het programma CROW-KpVV een lijst van concrete besteksteksten ontwikkeld en een toelichtende notitie tot stand gebracht. Deze lijst en notitie zijn in een zorgvuldig proces meermalen besproken in verdiepende NOVB-werksessies. De concept-teksten zijn tevens voorgelegd in het CROW-KpVV Kenniscafé MaaS.
   
  Dynamische lijst: meedenken kan
  Uitdrukkelijk is sprake van een dynamische lijst van bestekseisen (en toelichting). MaaS-ontwikkelingen gaan immers snel, en de gedachtenontwikkeling ten aanzien van ondersteuning zal zich ook de komende jaren ontwikkelen. Daarom is er uiteindelijk voor gekozen om in de bestekken zelf een tekst op te nemen, die verwijst naar de actuele lijst van bestekseisen. Uiteraard vragen aanpassingen van de ‘Lijst van ter ondersteunende borging van MaaS-waardigheid van OV-concessies in Nederland’ altijd een zorgvuldig proces, eindigend met bespreking in het NOVB, alvorens de overheden de lijst actualiseren. Organisaties die willen meedenken over de volgende versie kunnen zich aanmelden via guy.hermans@crow.nl
Scroll naar boven