Uitgangspunten fysieke toegankelijkheid tram en metro

  • Auteur: Pascal van der Velden
  • Bron: Expertisecentrum Rail
  • Aantal Pagina's: 32
  • Datum: 25 mei 2021
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Beheer en onderhoud

De publicatie 'Uitgangspunten Toegankelijkheid voor Tram en Metro' is een eerste stap naar een CROW-richtlijn over dit onderwerp.

De uitgangspunten in deze publicatie hebben betrekking op nieuwbouw, vervanging en groot onderhoud van haltes. Ze zijn een eerste stap. De volgende stap is het ontwikkelen van een CROW Richtlijn Toegankelijkheid Tram en Metro.
 
In het verleden heeft Expertise Centrum Rail (EC Rail) door Movares een studie laten uitvoeren naar normen voor toegankelijkheid. Deze studie is de basis geweest voor de publicatie samen met de richtlijnen voor de toegankelijkheid van bussen. Hierover is afstemming geweest met DOVA.
 
Voor de gebruikers van het openbaar vervoer is het belangrijk dat er duidelijkheid is over toegankelijkheid en dat deze niet te veel verschilt per plaats.

© Copyright 2014 CROW