Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Welke toekomst heeft Nederland als asfaltland?

22-02-2019

Nederland is een asfaltland. Vrijwel alle belangrijke wegen – bij zowel Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen – bestaan uit asfalt. Deze wegen maken economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk. Maar hoe ziet de toekomst er uit? Kunnen we de levensduur van onze asfaltwegen verlengen én tegelijkertijd andere doelen realiseren, zoals CO2-reductie? Om de toekomstmogelijkheden te onderzoeken én in praktijk te brengen, startte het sector-brede ‘Programma Asfalt-Impuls’. Wat kunnen we hiervan verwachten? Deze vraag werd voorgelegd aan de voorzitter van de Stuurgroep Asfalt-Impuls en directeur bij Rijkswaterstaat: Edwin Griffioen.

EdwinWaarom is het Programma Asfalt-Impuls gestart?
“Wegbeheerders, asfaltaannemers, leveranciers, ontwerpers, kwaliteitsborgers en kennisinstellingen staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Voorbeelden van deze uitdagingen zijn het invulling geven aan de circulaire economie, het Klimaatakkoord van Parijs en de Green Deal duurzaam GWW 2.0. En dit tegen de algemene achtergrond van minder kosten, minder hinder voor weggebruikers en omgeving én een gezonde economische omgeving voor de asfalt-producerende en asfalt-verwerkende bedrijven. Alleen een gezamenlijk gedragen en gecoördineerd programma kan effectief oplossingen hiervoor leveren.”
 
Wanneer is de Asfalt-Impuls geslaagd?
“Als de hoofddoelstelling is behaald. Die is samen met alle betrokken partijen geformuleerd en is heel ambitieus. We gaan voor een verdubbeling van de gemiddelde levensduur van onze asfaltwegen; halvering van de spreiding in levensduur; halvering van de CO2-productie en dit alles behalen tegen gelijke of lagere kosten.”
 
Wat maakt dit programma zo bijzonder?
“Allereerst is het vrij uniek dat alle partijen – de hele asfaltketen – vertegenwoordigd is. De opdrachtgevers vanuit de overheden (provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat), de aannemers, ingenieursbureaus, toeleveranciers en de kennisinstellingen zoals TNO, Kiwa KOAC en CROW. Iedereen heeft zich uitgesproken om de ambitieuze doelstellingen van Asfalt-Impuls te gaan halen. Bovendien draagt iedere partij ook bij in financiële zin of in kind (met mensen of andere middelen).”

Uit welke projecten bestaat het Programma Asfalt-Impuls?
“Gezamenlijk is bepaald welke projecten naar verwachting het meest bijdragen aan het hoofddoel van het programma. Ook is gezamenlijk bepaald wie de opdrachtgever is per project. Rijkswaterstaat is vaak opdrachtgever samen met bijvoorbeeld een provincie of een aannemer. Bijna elk project heeft daarom een gezamenlijk opdrachtgeverschap om het aan te sturen. Het gaat concreet om de volgende acht projecten:

  1. Aantoonbaar duurzaam asfalt
  2. Asfalt in contracten
  3. Asfaltkwaliteitsloket
  4. Grip op bitumen
  5. Functioneel opleveren
  6. Hightech = Lowcost
  7. Kwaliteitsborging
  8. Levensduurvoorspellend asfaltmodel

“De verschillende projecten staan niet los van elkaar. Daarom hebben we een Kerngroep opgericht die zowel de kwaliteit als de onderlinge afstemming van de projecten moet borgen.”
 
Wat betekent het programma voor de weggebruiker en de asfaltsector?
“Als we asfalt kunnen realiseren dat twee keer zo lang meegaat, betekent dat voor de weggebruiker veel minder verkeershinder en een betere veiligheid. Je hoeft immers minder onderhoud te plegen. Voor de burger: als deze sector ook een bijdrage levert aan CO2-reductie, is dat ook van belang om de klimaatdoelstellingen te halen die we in Parijs hebben afgesproken.
Met het programma willen we de hele asfaltsector een impuls geven. Innovaties in de sector, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en uitvoering van werken, moeten gaan lonen. We moeten er met elkaar voor zorgen dat nieuwe producten, productie- en uitvoeringstechnieken breed toegepast gaan worden, want alleen dan kunnen we de doelstellingen van het programma bereiken. Dit zal wel om de nodige veranderingen in de sector vragen.”
 
Wanneer mogen we resultaten verwachten?
“Sinds het vierde kwartaal van 2018 zijn de projecten losgekomen. Sommige projecten zijn echt op stoom geraakt, andere beginnen nu op gang te komen. In eerste instantie was het rondkrijgen van de financiering door de verschillende partijen een aandachtspunt. Heel begrijpelijk, maar dat heeft wel de nodige tijd gekost – gelukkig is dat nu geregeld. Daarnaast kost het tijd om de organisatie van de projecten in te richten.
Het programma heeft een looptijd van vijf jaar, maar ik verwacht al eerder – misschien al wel dit jaar – de eerste concrete resultaten. In de vorm van nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten. Wat ook zeer belangrijk is: de toepassing daarvan in de praktijk, want daar draait het uiteindelijk om. Het delen van de ontwikkelde kennis en inzichten is daarom cruciaal. De medewerking van alle partijen is uitstekend. Daarom ben ik als voorzitter van de Stuurgroep positief gestemd.”
 

Asfalt-Impuls

Dit ambitieuze programma wordt ondersteund door het Programmabureau Asfalt-Impuls, dat is ondergebracht bij CROW. Voorzitter van de Stuurgroep is de heer Edwin Griffoen, directeur Techniek en technisch management bij Rijkswaterstaat, onderdeel Programma’s, Projecten en Onderhoud.

Op de hoogte blijven?

In vervolg op dit interview met de voorzitter van de Stuurgroep Asfalt-Impuls zullen ook de projectleiders van de acht projecten die binnen dit Programma vallen, geïnterviewd worden. Benieuwd naar hun verhaal? Volg het via deze website (crow.nl/asfalt-impuls) of abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief Infratechniek van CROW.

Scroll naar boven