Een impuls geven aan het product ‘asfalt’. Dát is het programma Asfalt-Impuls!

Nederland is een asfaltland. Vrijwel alle belangrijke wegen bij zowel Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen bestaan uit asfalt. Deze wegen maken economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk. Het belang van een goed product ‘asfalt’ is hiermee duidelijk.

Wegbeheerders, asfaltaannemers, leveranciers, ontwerpers, kwaliteitsborgers en kennisinstellingen staan de komende jaren gesteld voor grote uitdagingen. Voorbeelden van deze uitdagingen zijn het invulling geven aan de circulaire economie, het Klimaatakkoord van Parijs en de Green Deal duurzaam GWW 2.0. En dit tegen de algemene achtergrond van minder kosten, minder hinder voor weggebruikers en omgeving én een gezonde economische omgeving voor de asfaltproducerende en verwerkende bedrijven. Alleen een gezamenlijk gedragen en gecoördineerd programma kan effectief oplossingen hiervoor leveren.

Afgelopen 25 maart zou in het Bouw & Infra Park in Harderwijk de werkconferentie Asfalt-Impuls plaatsvinden. Helaas is de bijeenkomst komen te vervallen in verband met corona-maatregelen. Maar we hebben goed nieuws: de werkconferentie is vervangen door een gratis digitale bijeenkomst (webinar) op woensdag 9 september 2020. 
 

Het programma Asfalt-Impuls bestaat uit verschillende projecten. Hier vindt u de projecten die door de Stuurgroep zijn ingesteld.

Een impuls geven aan het product ‘asfalt’. Dát is het programma Asfalt-Impuls! Nederland is een asfaltland. Vrijwel alle belangrijke wegen bij zowel Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen bestaan uit asfalt. Deze wegen maken economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk. Het belang van een goed product ‘asfalt’ is hiermee duidelijk.

Op 6 november 2017 is de Stuurgroep Asfalt-Impuls geïnstalleerd. De Stuurgroep heeft tot taak richting te geven aan de vorm en inhoud van het programma. In de stuurgroep zijn alle partners van het programma vertegenwoordigd.

In 2016 en 2017 heeft de voorbereiding van het programma Asfalt-Impuls plaatsgevonden. Door het houden van verschillende werksessies is aan de inhoud van het programma gewerkt.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven