Asfalt in contracten

Een veel gehoorde opmerking is dat “verplichte” contractvoorwaarden vanuit de standaard (RAW) contracten innovaties belemmeren. Het is niet mogelijk om innovatieve oplossingen en/of aanbestedingsvormen in te passen binnen de huidige wet- en regelgeving. De werkgroep “Asfalt  in contracten” gaat met dit onderwerp aan de slag. Zijn er inderdaad beperkende factoren die opgelost moeten worden, of zijn er binnen de huidige wet- en regelgeving al (voldoende) mogelijkheden om innovatief aan te besteden en innovatieve oplossingen vast te leggen?

Doelstelling

De werkgroep “Asfalt in contracten” is de uitdading aangegaan om het antwoord op bovenstaande vragen/dilemma’s te vinden en om (indien nodig) met aangepaste contractvoorwaarden te komen.

Aanpak en planning

Voor het realiseren van de doelstellingen van het project en het opleveren van de verschillende (deel)producten zijn de volgende werkzaamheden voorzien.

2018

De werkzaamheden in 2018 staan in het teken gestaan van verkenning van ideeën, kansen, en belemmeringen. Hierbij is geredeneerd vanuit de doelstellingen van Asfalt-Impuls: duurzamer, langere levensduur, en kleinere spreiding van de levensduur. De verkenning vindt plaats via de werkgroep ‘Asfalt in contracten’. Ervaringen bekend binnen de groep, of via het netwerk van de groep worden bijeengebracht.

De resultaten van de verkenning worden vastgelegd in één of meerdere notities. Na bespreking in de werkgroep wordt een plan opgesteld voor de vervolgwerkzaamheden in 2019 en verder. Dit plan zal worden voorgelegd aan de Stuurgroep Asfalt-Impuls.

 
2019
Het in detail uitgewerkte plan voor de werkzaamheden in 2019 moet nog vorm krijgen, maar kan onder meer inhouden:
 • Het eventueel verder concretiseren van hoe structureel en uniform beleid bij aanbestedingen en contracten in uitvoering gebracht kan worden.
 • Uittesten van de ideeën en voorstellen in de praktijk.
 • Ontwikkelen systematiek voor ervarend leren, en het delen van leerervaringen.
 
2020 en later
In 2020 en later kan gewerkt worden aan een of meerdere voorstellen, gericht op nadere uitwerking in de praktijk. Voorzien wordt dat vanuit andere projecten binnen Asfalt-Impuls raakvlakken zijn of ontstaan met Asfalt in Contracten. Het streven – van Asfalt-Impuls als geheel – moet daarbij zijn dat er afstemming plaatsvindt zodat de resultaten van projecten uiteindelijk op goed samenhangende wijze in aanbestedingen en contracten tot uiting kunnen komen.
 

Begeleidende werkgroep

Het project wordt begeleid door:
 • Ron Wesseling, Bouwend Nederland VBW (r.wesseling@bouwendnederland.nl)
 • Jan de Boer (KWS en VBW)
 • Arie Bleijenberg (TNO)
 • Arian de Bondt (Strukton)
 • Ad van Leest (CROW)
 • André Houtepen (Rotterdam)
 • Joost Jansen (Rijkswaterstaat)
 • Jan de Boer (Overijssel)
 • Wouter van Apeldoorn (Overijssel)
 • Hendrik van Meerveld (TNO)

Resultaten

De volgende notities zijn opgesteld of verzameld:
 • Asfalt-Impuls SG 4 Bijlage 7 - Asfalt in contracten
 • Advies toepassen Duurzaam Asfalt in uitvragen provincies - Stand van zaken en voorstel tot vervolg

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven