Asfaltkwaliteitsloket

Om de doelstellingen van het programma Asfalt-Impuls te kunnen bereiken zijn vernieuwingen nodig. Dit kunnen vernieuwingen zijn op het gebied van toegepaste materialen, productie- of verwerkingstechnieken. Deze innovaties vallen vaak niet binnen de bestaande kaders voor het vaststellen of beoordelen van eigenschappen. Onzekerheid hierover is daarmee een mogelijke hobbel in het toepassen van de innovatie in de praktijk. Om meer zekerheid en een onafhankelijk oordeel te krijgen over de geclaimde eigenschappen van een innovatief asfaltproduct, is het Asfaltkwaliteitsloket opgezet.

Doelstelling

Het doel van het Asfaltkwaliteitsloket is om de snelheid van de toepassing van innovatieve asfaltproducten te vergroten. Het Asfaltkwaliteitsloket wil dit bereiken door een onafhankelijk oordeel te geven over de geclaimde eigenschappen van het product. Mogelijke onzekerheid over deze eigenschappen, die toepassing door een potentiële gebruiker in de weg staan, moet hiermee worden weggenomen.

Aanpak

Een aanbieder van een innovatief asfaltproduct kan een aanvraag indienen bij het Asfaltkwaliteitsloket voor het laten valideren van de geclaimde eigenschappen van het product. Het product kan zich in verschillende ontwikkelingsniveaus van innovatie bevinden. Aan het laten valideren van een product zijn kosten verbonden. Door het loket wordt een onafhankelijk deskundigenteam samengesteld dat de geclaimde eigenschappen van het product zal valideren op basis van door de aanbieder aangeleverde informatie en data. Op de pagina ‘Gevalideerde producten’ vindt u een overzicht van de producten die in behandeling zijn bij het loket en producten die reeds zijn gevalideerd.

Begeleiding

Het initiatief voor het opzetten van het Asfaltkwaliteitsloket is genomen door de Stuurgroep Asfaltkwaliteitsloket. Het Asfaltkwaliteitsloket is ondergebracht bij CROW. CROW zorgt voor de afhandeling van de binnengekomen aanvragen voor validatie van een innovatief product. Zij zorgt voor de eerste beoordeling van de aanvraag, het verzamelen van de benodigde data en informatie over het product, het instellen van het deskundigenteam en het beschikbaar stellen van de bevindingen van het deskundigenteam.

Voor vragen met betrekking tot de werkwijze van het loket kunt u contact opnemen met Christ van Gurp via christ.vangurp@crow.nl.

RAW keuzebepalingen voor asfalt(mengsels) met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket

Door de RAW-werkgroep Asfalt zijn keuzebepalingen opgesteld waarmee de bestekschrijver in een RAW-bestek asfalt(mengsels) met een certificaat van het Asfaltkwaliteit kan toestaan als alternatief voor een asfaltmengsel dat in het bestek is opgenomen. Voor meer informatie, zie hier.

Planning

Het Asfaltkwaliteitsloket is per maart 2018 geopend.

Documenten


Voor het valideren van (D)ZOAB-mengsels met PR met het toepassingsgebied rijkswegen hanteert het Asfaltkwaliteitsloket de door Rijkswaterstaat opgestelde blauwdruk (zie nota ‘Valideren niet-standaard asfaltmengsels met behulp van blauwdrukken’ d.d. 18 maart 2021).  Voor het valideren van alle andere niet-standaard asfaltmengsels met het toepassingsgebied rijkswegen vindt de validatie plaats door het Steunpunt Wegen en Geotechniek van Rijkswaterstaat.
 

Peter Fraanje, de nieuwe voorzitter van de Stuurgroep Asfaltkwaliteitsloket, stelt zichzelf voor.

"De beste innovaties gaan niet verloren dankzij het Asfaltkwaliteitsloket."

Arie BleijenbergArie Bleijenberg, oud-voorzitter van de Stuurgroep Asfaltkwaliteitsloket, kijkt terug op de uitdagingen en het succes van het loket.
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven