Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Wat draagt het project 'Levensduurvoorspellend AsfaltModel’ bij aan Asfalt-Impuls?

04-06-2019

Beter voorspellen van de (rest)levensduur van asfaltverhardingen kan geld, CO2 en grondstoffen besparen en kan helpen innovatieve verhardingssoorten toepasbaar te maken. Greet Leegwater vertelt meer over het project.

asfaltWie ben je en welke rol heb je in het project?
Ik ben teamtrekker van het wegenbouwteam van TNO. Ik ben een van de drie trekkers van het project ‘Levensduurvoorspellend AsfaltModel’ (LAM) en vertegenwoordig de onderzoeksinstituten. De twee andere trekkers zijn Edwin van Osch namens de aannemers en Paul Gerrits namens Rijkswaterstaat. Ik ben ervan overtuigd dat wegen in Nederland nog beter kunnen als we meer zaken aan elkaar knopen en goed blijven nadenken.  
 
Kan je een korte omschrijving geven van het project, wat willen jullie met het project bereiken en hoe draagt dit bij aan de algemene doelstellingen van Asfalt-Impuls?
 Zoals de naam al zegt heeft het project ‘Levensduurvoorspellend AsfaltModel’ (LAM) de ambitie om een integraal levensduurmodel voor asfalt te maken. Op dit moment hebben we als sector geen methode om de levensduur van asfalt goed te voorspellen. Als we de levensduur van asfalt wel kunnen voorspellen, kan dit de aanleg en het onderhoud van wegen veel efficiënter maken. Onderhoud kan dan beter worden gepland en nieuwe materialen vinden sneller hun weg naar de markt. Het wordt dan ook mogelijk om te investeren in extra kwaliteit, omdat er concretere afspraken gemaakt kunnen worden over kwaliteit.
 
De reden dat er nog geen asfaltlevensduurmodel bestaat is dat er sprake is van een gebrek aan inzicht op een aantal cruciale punten. In de laatste jaren is er echter steeds meer data beschikbaar gekomen over de levensduur van wegdekken, zijn de analysetechnieken voor deze grote hoeveelheden data enorm verbeterd, en is ook het fundamentele inzicht gegroeid. Daarom denken we dat we op dit moment voldoende puzzelstukken hebben om een asfaltlevensduurmodel in elkaar te zetten. Dit zal niet eenvoudig zijn en het is voor ons ook een verassing waar we precies zullen staan na het afronden van Asfalt-Impuls. Maar we gaan zeker een hele grote stap nemen in de komende jaren. Het asfaltlevensduurmodel zal ons helpen om de gemiddelde levensduur van asfalt te verbeteren en ook om de spreiding in levensduur te reduceren.
 
Hoe ver zijn jullie nu met het project en wanneer kunnen de eerste resultaten worden verwacht?
We pakken het project stap voor stap aan. We proberen er bij het formuleren van de stappen voor te zorgen dat iedere stap op zichzelf al iets oplevert, zodat elk deelresultaat in zichzelf al waardevol is. Het eerste tussenresultaat van het project, een inventarisatie van verschillende levensduur voorspellende modellen is recentelijk beschikbaar gekomen en is te downloaden van de website van Asfalt-Impuls.
 
Waar liggen de grootste uitdagingen in het project?
Ten eerste is het een enorme klus, die we echt moeten opknippen in losse behapbare stukken, anders verdwalen we. Daarnaast is het essentieel dat we de sector meenemen in onze reis om dit model te maken, opdat men vertrouwen heeft in iedere stap die is genomen. Dit  vertrouwen is essentieel voor implementatie in de praktijk.
 
Wat verandert er straks in de praktijk als de resultaten van het project beschikbaar komen?
Als het model beschikbaar komt, wordt het mogelijk om levensduurvoorspellingen te doen van asfalt. We kunnen nu al voorzien dat dit effect zal hebben op de planning van het onderhoud en de afspraken die we onderling kunnen maken op het moment van aanleg. Maar ik verwacht dat er effecten zullen zijn die we op dit moment nog niet overzien.

Interessante links

Welke toekomst heeft Nederland als asfaltland? – Edwin Griffioen, voorzitter stuurgroep Asfalt-Impuls en directeur bij Rijkswaterstaat.
Wat draagt project ‘Functioneel Opleveren’ bij aan Asfalt-Impuls? - Berwich Sluer
Wat draagt het project ‘Kwaliteitsborging’ bij aan Asfalt-Impuls? - André Houtepen
Website Asfalt-Impuls

Scroll naar boven