Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Wat draagt project ‘Functioneel Opleveren’ bij aan Asfalt-Impuls?

01-04-2019

Kunnen we de levensduur van onze asfaltwegen verlengen én tegelijkertijd andere doelen realiseren, zoals CO2-reductie? Om de toekomstmogelijkheden te onderzoeken én in praktijk te brengen, startte het sector-brede ‘Programma Asfalt-Impuls’. Dit programma bestaat uit 8 projecten. Wat draagt elk project bij? Dit keer aan het woord Berwich Sluer over het project ‘Functioneel Opleveren’.

InterviewWie ben ik en welke rol heb ik?
Ik ben Berwich Sluer, bij Boskalis Nederland ben ik hoofd van de afdeling Quality, Research &
Support (de kennisafdeling voor de wegenbouw). In het programma Asfalt Impuls ben ik bij meerdere projecten betrokken. Voor het project Functioneel Opleveren heb ik als trekker het oorspronkelijke werkplan geschreven en vervul ik nu de rol van voorzitter van de projectgroep.
 
Korte omschrijving van het project
Het project Functioneel Opleveren is wellicht een van de belangrijkste projecten voor het realiseren van de doelstellingen van Asfalt Impuls. Het doel van dit project is namelijk het ontwikkelen en implementeren van een eenduidige systematiek voor de functionele verificatie van de kwaliteit van asfalt dat in een werk is aangebracht.
Het projectteam bestaat uit twaalf deelnemers en het project is opgedeeld in vier hoofdonderdelen, met elk een eigen trekker:

  • Ontwikkelen en verifiëren methodiek voor functioneel verifiëren
  • Ontwikkelen en vaststellen proefprocedures
  • Ontwikkelen van ontwerpveiligheden en uitvoeringstoleranties voor functioneel opleveren
  • Ontwikkelen van prognose modellen voor mechanische eigenschappen van asfalt.

 
Wat willen we met het project bereiken  en hoe draagt dit bij aan de algemene doelstellingen van het project?
De huidige empirische methoden om de kwaliteit van gerealiseerd asfalt aan te tonen zijn niet toereikend om de werkelijke mechanische prestaties van nieuwe asfaltmengsels aan te tonen. Dit heeft enerzijds te maken met de sterke veranderingen in de kwaliteit van bitumen als gevolg van steeds verdere ontwikkeling van de raffinageprocessen bij de productie daarvan en anderzijds als gevolg van sterke veranderingen in mengselsamenstellingen en bouwstoffen in asfaltmengsels voor het realiseren van milieudoelstellingen. Er kunnen vele asfaltmengsels met vele verschillende (nieuwe) bouwstoffen worden ontwikkeld, maar er moet wel keihard aangetoond kunnen worden dat de prestaties die bij het ontwerp en het typeonderzoek van de mengsels zijn gespecificeerd ook daadwerkelijk in de weg worden gerealiseerd. Dit is ook een belangrijke voorwaarde om voorspellingsmodellen te kunnen valideren en uiteindelijk betrouwbare levensduurverwachtingen voor asfaltverhardingen te kunnen bepalen.
 
Hoe ver zijn wij nu en wanneer worden de eerste resultaten verwacht?
Het project is inmiddels drie maanden onderweg, de organisatie staat en de gedetailleerde plannen van aanpak van de subgroepen zijn opgesteld. De eerste onderzoeken worden nu voorbereid en de verwachting is dat de methodiek voor functioneel verifiëren en de proefprocedures eind 2019 gereed zijn.
 
Waar liggen de grootste uitdagingen in het project?
Er is kunnen twee grote uitdagingen worden onderscheiden, namelijk op het vlak van de inhoud en op het vlak van het proces. Ten aanzien van de inhoud is de grootste uitdaging om een zo betrouwbaar mogelijk model te ontwikkelen voor het voorspellen van de mechanische eigenschappen van asfalt op basis van eenvoudige proeven. Deze eenvoudige proeven en het voorspellen van de eigenschappen moeten in theorie binnen een dag na realisatie van een asfaltverharding uitgevoerd kunnen worden, omdat de resultaten nodig zijn om te beoordelen of het werk correct wordt uitgevoerd of dat bijsturen van de uitvoering nodig is.
Ten aanzien van het proces is het de grootste uitdaging om de Nederlandse onderzoekers zover te krijgen dat er wordt samengewerkt en compromissen worden gesloten om de dringend gewenste en noodzakelijke stappen te zetten en de basis te ontwikkelen voor de vernieuwing van het technische kader van de Nederlandse wegenbouw.
 
Wat verandert er in de praktijk als de resultaten beschikbaar komen?
Met functioneel opleveren kan straks op betrouwbare wijze worden aangetoond dat een gerealiseerde asfaltverharding daadwerkelijk aan de vooraf geleverde specificaties voldoet. Daarmee wordt er eindelijk goed inzicht verkregen in welke mate ontwerplevensduur, levensduurverwachting vooraf en werkelijke levensduur met elkaar in overeenstemming zijn.  Dit biedt grote kansen voor innovatie, omdat er meer ruimte aan de markt kan worden geboden in de kaders waarbinnen nieuwe producten en processen ontwikkeld moeten worden. Immers er is dan een methodiek voorhanden om op betrouwbare wijze vast te stellen of ‘geclaimde’ producteigenschappen ook in het werk daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Interessante links

Welke toekomst heeft Nederland als asfaltland? – Edwin Griffioen, voorzitter stuurgroep Asfalt-Impuls en directeur bij Rijkswaterstaat.
Website Asfalt-Impuls

Scroll naar boven