Gemeente Amsterdam enthousiast over de pilot met OMOP.nl

10-05-2019

RAWIn deze blogs vertelden Niek van Onna van CROW en Sander Bekker, medebedenker en -oprichter van OMOP.NL, al over de afdrachtkoppeling voor RAW-raamovereenkomsten.  Als laatste in het drieluik over de afdrachtkoppeling voor RAW-raamovereenkomsten laten we de Gemeente Amsterdam aan het woord. Zij waren betrokken bij de pilot en delen hun ervaringen graag.

Besparing van 0,5 fte op jaarbasis

Margreet Hoedjes, woordvoerder Ruimte en Economie bij de Gemeente Amsterdam, geeft aan dat het fysieke domein circa 100 raamovereenkomsten kent voor de uitvoer van werken. Hierin worden honderden deelopdrachten gemaakt: “De pilot heeft betrekking op 4 raamcontracten op het gebied van bomen in Amsterdam. Hierin zijn tot 1 april 2019 ongeveer 80 deelopdrachten ingevoerd. Amsterdam heeft 0,5 fte op jaarbasis nodig om alle afdrachten vast te stellen. Door de vele contracten is dit bewerkelijk en wordt het handmatig bijgehouden, waardoor het risico aanwezig is dat een afdracht buiten beeld blijft. Met OMOP.nl hebben we snel inzage in de afdracht. Door de koppeling is dit voor de contracten in OMOP.nl geborgd.”
 

Snelheid en inzicht

Het was een groot voordeel dat de afdrachtkoppeling in december 2018 live ging, vertelt Margreet Hoedjes: ”In de pilotfase krijgen een goed beeld hoe het vanuit OMOP.nl werkt en geeft inzicht in 2 aspecten; afdracht en contractmanagement. Tot op heden bevalt de pilot goed. Betrokken collega’s, maar zeker ook de opdrachtnemers zijn heel tevreden. Het programma is overzichtelijk, werkt gemakkelijk, biedt voordeel om documenten toe te voegen in een deelopdracht en zorgt dat een deelopdracht snel tot stand kan komen. Op projectniveau is het mogelijk om een werkvoorbereider tijdelijk deel te laten nemen om vanuit de raamovereenkomst te werken. Verder geeft het in kader van contractmanagement snel inzage in de stand van zaken in het gehele contract.”

In het kader van doorontwikkeling heeft ze nog een wens: “Amsterdam werkt met VISI voor de projecten. Een koppeling hiermee zou een goede aanvulling zijn om documenten te kunnen verzenden via dit platform.”

Bekijk hier de themapagina van RAW.

Scroll naar boven