RAW

De RAW-systematiek geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers in de gww- en groensector een kader om afspraken in bouwcontracten te maken en deze goed vast te leggen. CROW beheert de RAW-systematiek en houdt deze actueel.

Vind hier meer over de onderwerpen binnen RAW 2020 en komende tervisieleggingen.

Bij een groot deel van de werken in de gww- sector en de groensector wordt gebruik gemaakt van RAW. Wist u dat u RAW-bestekken prima kunt aanbesteden op basis van EMVI - Gunnen op waarde?
Als u een bestek opstelt en gunt op basis van de RAW-systematiek sluit u met CROW de CROW ProContract-overeenkomst af. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één jaar.
Om de RAW-systematiek actueel en optimaal toepasbaar te houden, zijn diverse raden, commissies en werkgroepen actief.
Door de variatiemogelijkheden in besteksvormen is de RAW-systematiek een breed inzetbaar systeem en toepasbaar bij al uw werken.
Onze werkgroepen bereiden o.a. RAW teksten voor; nieuwe teksten of aanpassingen van bestaande teksten. Wij begeleiden hen hierbij.
Wilt u uw kennis over RAW updaten of verdiepen? CROW biedt u diverse publicaties, downloads en handige servicedocumenten. En vergeet ook niet de RAWeetjes met handige en praktische uitleg en tips!
CROW adviseert bij interpretatieverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over regelgeving.

Uitgelicht

Nieuws


  • Flora en fauna in de RAW
    Ongeveer een jaar voor het publiceren van de digitale ‘Eisencatalogus flora- en faunavoorzieningen’ heeft CROW de Standaard RAW Bepalingen...
  • Ruim 35 jaar RAW-ervaring: Jan Kamman vertelt
    Al sinds 1975 werkt Jan Kamman bij Tauw als (hoofd)tekenaar en bestekschrijver. Begin jaren tachtig begon hij als eerste binnen het advies- en...
  • Nieuwe versie Normenoverzicht gww beschikbaar
    In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert. Hiermee wordt gewaarborgd dat...
Toon alles
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven