RAW

De RAW-systematiek geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers in de gww- en groensector een kader om afspraken in bouwcontracten te maken en deze goed vast te leggen. CROW beheert de RAW-systematiek en houdt deze actueel.

Vind hier meer over de onderwerpen binnen RAW 2020 en komende tervisieleggingen.

Bij een groot deel van de werken in de gww- sector en de groensector wordt gebruik gemaakt van RAW. 
Als u een bestek opstelt en gunt op basis van de RAW-systematiek sluit u met CROW de CROW ProContract-overeenkomst af. 
Om de RAW-systematiek actueel en optimaal toepasbaar te houden, zijn diverse raden, commissies en werkgroepen actief die CROW hierbij helpen.

Bekijk onze cursussen RAW en aansluitende cursussen eens. Je kunt cursussen volgen zoals beschrijven met RAW, bepalen en uitvoeren met RAW, Registratie, controle en toezicht met RAW en UAV en nog veel meer.

Door de variatiemogelijkheden in besteksvormen is de RAW-systematiek breed inzetbaar en toepasbaar bij al uw werken.

Onze werkgroepen houden zich onder andere bezig met het voorbereiden van RAW-teksten. Het gaat dan om aanpassing van bestaande teksten of om nieuwe teksten.

Wilt u uw kennis over RAW updaten of verdiepen? CROW biedt u diverse publicaties, downloads en handige servicedocumenten. En vergeet ook niet de RAWeetjes met handige en praktische uitleg en tips!
CROW adviseert bij interpretatieverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over regelgeving.

Nieuws


Toon alles
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven