Betonverharding

Beton wordt in Nederland vaak toegepast in situaties waar de belasting het hoogst is. Maar er is meer mogelijk met betonverhardingen. CROW biedt de laatste stand van zaken op het gebied van beton, waaronder rotondes, wegverbredingen en basisconstructies.
In de betonwegenwereld leeft het gevoel dat steeds meer kennis verdwijnt. De aanwezige kennis zit vooral bij de oudere professionals en de aanwas is onvoldoende. Het Kennisplatform Betonwegen wil een bijdrage leveren om het tij te keren.
CROW biedt wegontwerpers een breed scala aan kennisproducten. Deze producten ondersteunen bij het komen tot een goed en onderbouwd wegbouwkundig ontwerp en variëren van publicaties en rapporten tot digitale tools.

Nieuws


Toon alles
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven