Beschikbare kennis over voetgangers

CROW biedt de kennis die nodig is om de positie van de voetganger goed te verankeren in alle fasen van de beleidscyclus: in beleidsplannen, in ontwerpplannen op alle niveaus, tijdens de uitvoering en in de beheerfase. Het aanbod bestaat uit een aantal CROW-publicaties, documenten die zijn te downloaden vanuit de Bibliotheek Verkeer en Vervoer en links naar kennis van derden.

CROW-publicaties

De volgende publicaties over voetgangers zijn beschikbaar:
 • Lopen loont, de voetganger in beleid, ontwerp en beheer (333)

  De voetganger centraal, dat is de kern van de CROW-uitgave ‘Lopen loont’. Alle aspecten rondom beleid, ontwerp, uitvoering en beheer komen in deze uitgave praktisch en helder aan bod. De uitgave is voorzien van cijfermateriaal, foto’s, grafieken en tabellen. De kennis uit het boek is een 'must' voor iedereen die aan de slag moet met investeren in lopen.

 • Richtlijn toegankelijkheid (337)

  De publicatie bevat richtlijnen voor het toegankelijk inrichten van de openbare buitenruimte en bushaltes.

 • Veilig oversteken? Vanzelfsprekend! (226)

  Met de aanbevelingen uit deze publicatie bepaalt u wat in sommige situaties de optimale oversteekvoorziening voor voetgangers is. De publicatie beschrijft onder meer de methoden waarmee u de looproutes voor voetgangers vaststelt. Daarna gaat de publicatie dieper in op de locatie en het ontwerp van de oversteekvoorziening.

Bovenstaande publicaties zijn als drukwerk te bestellen in de webshop en maken onderdeel uit van de online kennismodule Veiligheid en toegankelijkheid.

In een aantal CROW-publicaties is kennis te vinden over voetgangers, gericht op een specifiek onderwerp:

De publicatie is onderdeel van de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’ en bevat onder meer aanbevelingen voor maatregelen op voetpaden.

Deze publicatie gaat over barrières van lijninfrastructuur voor langzaam verkeer. U leest meer over de mate van barrièrewerking en de mogelijkheden om barrièrewerking te voorkomen, te verminderen of weg te nemen. De publicatie richt zich hoofdzakelijk op de grootschalige lijninfrastructuur: wegen, spoorwegen en waterwegen.

Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: editie Voetgangers

Met het dashboard wil CROW beleidsmedewerkers en bestuurders van lokale en regionale overheden inspireren over duurzame en slimme mobiliteit om zo een extra stimulans te geven aan duurzame mobiliteit en mobiliteitsmanagement. Het dashboard over voetgangers geeft u inzicht in de meest recente cijfers over lopen: Hoeveel wordt er gelopen? Welke regionale verschillen zijn er? Waar lopen mensen naartoe? Hoeveel lopen mensen van en naar openbaar vervoer? Hoe ver zijn mensen bereid te lopen en waar hangt dat vanaf? Een nieuwe analyse over bereikbaarheid laat zien hoe het zit met de nabijheid van voorzieningen. Welke gemeenten bedienen hun inwoners goed met verschillende bestemmingen op loopafstand en in welke gemeenten moet je wel heel ver lopen om je boodschappen te kunnen doen of je kind naar school te brengen? Bekijk het dasboard.

Bibliotheek Verkeer en Vervoer

In de Bibliotheek Verkeer en Vervoer zijn een aantal relevante documenten te vinden die u aanvullend op de bovengenoemde publicaties kunnen helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van voetgangersbeleid, bij het ontwerp van voetgangersvoorzieningen en bij het beheer en onderhoud van die voorzieningen.

Kennis van derden

Behalve in online kennisbank van CROW en in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer is er ook elders op het internet de nodige kennis over voetgangers te vinden. Aanbevolen worden de volgende locaties:

 • www.walk21.com: Walk21 organiseert sinds 2000 jaarlijks een internationale conferentie serie over voetgangers. Doel is het bevorderen van lopen, het publiceren van onderzoeken en praktijkvoorbeelden en het initiëren van nieuwe initiatieven en partnerschappen.

 • www.mensenstraat.nl: MENSenSTRAAT is een Nederlandse belangenvereniging die zich inzet voor aantrekkelijke, veilige en toegankelijke straten voor mensen. Uitgangspunt daarbij is dat de openbare ruimte van ons allemaal is: om ons te verplaatsen en om lekker buiten te zijn.

 • www.pedestrians-int.org: De International Federation of Pedestrians (IFP) is een netwerk van non-profit verenigingen en individuen uit de hele wereld die zich inzetten voor voetgangers en leefbare publieke ruimte. IFP is in 1963 opgericht als een VN-geaccrediteerde NGO en heeft sindsdien de rechten van voetgangers bevorderd.

 • www.lopenloont.nl: In Rotterdam vond op 4 juli 2017 het eerste Nationale Voetgangerscongres Lopen Loont plaats. Op de website is een terugblik en informatie over het congres te vinden.

Terug naar 'Voetganger'
Submenu openen

Beschikbare kennis over voetgangers

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven