Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Beschikbare kennis over voetgangers

CROW biedt de kennis die nodig is om de positie van de voetganger goed te verankeren in alle fasen van de beleidscyclus: in beleidsplannen, in ontwerpplannen op alle niveaus, tijdens de uitvoering en in de beheerfase. Het aanbod bestaat uit een aantal CROW-publicaties, documenten die zijn te downloaden vanuit de Bibliotheek Verkeer en Vervoer en links naar kennis van derden.

Ben jij op zoek naar de benodigde kennis om de positie van de voetganger te verankeren in jouw gemeente? We bieden je de kennis waarmee de positie van de voetganger in alle fases van de beleidscyclus een goede positie krijgt. Zowel in beleidsplannen, in ontwerpplannen op alle niveaus, tijdens de uitvoering en in de beheerfase. 

De kennis die wij bieden: 

•    Kennismodule Voetgangers in de online CROW kennisbank
•    Aantal papieren CROW-publicaties
•    Editie voetgangers in het Dashboard duurzame en slimme mobiliteit
•    Documenten in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer
•    Links naar kennis van derden

Wat kun je verwachten van de diverse online tools? 
Ben jij benieuwd welke vragen met deze tools onder andere beantwoorden worden? En hoe je de positie van de voetganger goed kunt verankeren? Hiervoor hebben wij een handig lijstje samengesteld met de belangrijkste kennisvragen: 

•    Hoe kan ik goed onderbouwen dat investeren in lopen loont?
•    Welke feiten en cijfers over voetgangers zijn beschikbaar?
•    Wat is er bekend over de veiligheid van voetgangers op straat?
•    Wat weten over het gedrag van voetgangers?
•    Hoe kom ik tot een goed voetgangersbeleid?
•    Waaraan moet een goed voetgangersnetwerk voldoen?
•    Hoe voorkom ik barrières in looproutes?
•    Aan welke kwaliteitseisen moet een looproute voldoen in termen van directheid, toegankelijkheid, veiligheid, comfort en aantrekkelijkheid?
•    Welke oversteekvoorziening voor voetgangers is wanneer het meest geschikt?
•    Hoe zorg ik dat haltes van het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn te voet?
•    Hoe voorkom ik obstakels op looproutes als palen, bakken, terrassen of gestalde fietsen?
•    Hoe zorg ik voor goed onderhoud van looproutes?
•    Hoe borg ik de kwaliteit van looproutes bij wegwerkzaamheden en bouwwerken?
•    Hoe zorg ik voor een vlotte, veilige en gastvrije afwikkeling van voetgangersstromen bij evenementen?
•    Hoe borg ik de kwaliteit van looproutes in winterse omstandigheden?

Nieuw: online kennismodule Voetgangers
Investeren in een gericht voetgangersbeleid wordt steeds belangrijker. Zo gaat 70% van alle verplaatsingen geheel of gedeeltelijk te voet en neemt het ruimtegebrek in steden steeds verder toe. Daarnaast heeft meer bewegen een positieve invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en zijn er nog een tal andere zaken te benoemen waarmee je direct of indirect een positief effect kunt bewerkstelligen. De kennismodule Voetgangers geeft je de kennis om dit te onderbouwen en voetgangers goed te verankeren in het beleid, ontwerp en beheer in jouw gemeente. 

Bestel de CROW kennismodule Voetgangers

Nieuw: kennis over de kwaliteit van looproutes
Binnen de kennismodule voetgangers biedt CROW nu een set kennisproducten die zijn bedoeld voor degenen die zich bezig houden met het toetsen van de kwaliteit van bestaande looproutes of de realisatie van nieuwe looproutes. De set met kennisproducten bestaat uit een handleiding en een drietal tools. 

De handleiding geeft de argumentatie voor het maken van een netwerk van goede looproutes en geeft inzicht in manieren waarop zo’n netwerk kan worden bereikt. In de handleiding wordt ook een toelichting gegeven op het  optimaal gebruik van de drie tools. 

De tools zijn inzetbaar afhankelijk van wat de opgave is:
1.    Checklist met richtlijnen voor de kwaliteit van looproutes.
2.    Quickscan voor snel bepalen huidige kwaliteit looproutes.
3.    Kwaliteitscatalogus met beeldmeetlatten voor uitgebreid bepalen kwaliteit looproutes.

Voor meer informatie ga naar de productpagina .

CROW-publicaties

De volgende publicaties over voetgangers zijn beschikbaar:
 • Lopen loont, de voetganger in beleid, ontwerp en beheer (333)

  De voetganger centraal, dat is de kern van de CROW-uitgave ‘Lopen loont’. Alle aspecten rondom beleid, ontwerp, uitvoering en beheer komen in deze uitgave praktisch en helder aan bod. De uitgave is voorzien van cijfermateriaal, foto’s, grafieken en tabellen. De kennis uit het boek is een 'must' voor iedereen die aan de slag moet met investeren in lopen.

 • Richtlijn toegankelijkheid (337)

  De publicatie bevat richtlijnen voor het toegankelijk inrichten van de openbare buitenruimte en bushaltes.

 • Veilig oversteken? Vanzelfsprekend! (226)

  Met de aanbevelingen uit deze publicatie bepaalt u wat in sommige situaties de optimale oversteekvoorziening voor voetgangers is. De publicatie beschrijft onder meer de methoden waarmee u de looproutes voor voetgangers vaststelt. Daarna gaat de publicatie dieper in op de locatie en het ontwerp van de oversteekvoorziening.

Bovenstaande publicaties zijn als drukwerk te bestellen in de webshop en maken onderdeel uit van de online kennismodule Veiligheid en toegankelijkheid.

In een aantal CROW-publicaties is kennis te vinden over voetgangers, gericht op een specifiek onderwerp:

De publicatie is onderdeel van de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’ en bevat onder meer aanbevelingen voor maatregelen op voetpaden.

Deze publicatie gaat over barrières van lijninfrastructuur voor langzaam verkeer. U leest meer over de mate van barrièrewerking en de mogelijkheden om barrièrewerking te voorkomen, te verminderen of weg te nemen. De publicatie richt zich hoofdzakelijk op de grootschalige lijninfrastructuur: wegen, spoorwegen en waterwegen.

Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: editie Voetgangers

Met het dashboard wil CROW beleidsmedewerkers en bestuurders van lokale en regionale overheden inspireren over duurzame en slimme mobiliteit om zo een extra stimulans te geven aan duurzame mobiliteit en mobiliteitsmanagement. Het dashboard over voetgangers geeft u inzicht in de meest recente cijfers over lopen: Hoeveel wordt er gelopen? Welke regionale verschillen zijn er? Waar lopen mensen naartoe? Hoeveel lopen mensen van en naar openbaar vervoer? Hoe ver zijn mensen bereid te lopen en waar hangt dat vanaf? Een nieuwe analyse over bereikbaarheid laat zien hoe het zit met de nabijheid van voorzieningen. Welke gemeenten bedienen hun inwoners goed met verschillende bestemmingen op loopafstand en in welke gemeenten moet je wel heel ver lopen om je boodschappen te kunnen doen of je kind naar school te brengen? Bekijk het dasboard.

Bibliotheek Verkeer en Vervoer

In de Bibliotheek Verkeer en Vervoer zijn een aantal relevante documenten te vinden die u aanvullend op de bovengenoemde publicaties kunnen helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van voetgangersbeleid, bij het ontwerp van voetgangersvoorzieningen en bij het beheer en onderhoud van die voorzieningen.

Kennis van derden

Behalve in online kennisbank van CROW en in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer is er ook elders op het internet de nodige kennis over voetgangers te vinden. Aanbevolen worden de volgende locaties:

 • www.walk21.com: Walk21 organiseert sinds 2000 jaarlijks een internationale conferentie serie over voetgangers. Doel is het bevorderen van lopen, het publiceren van onderzoeken en praktijkvoorbeelden en het initiëren van nieuwe initiatieven en partnerschappen.

 • www.mensenstraat.nl: MENSenSTRAAT is een Nederlandse belangenvereniging die zich inzet voor aantrekkelijke, veilige en toegankelijke straten voor mensen. Uitgangspunt daarbij is dat de openbare ruimte van ons allemaal is: om ons te verplaatsen en om lekker buiten te zijn.

 • www.pedestrians-int.org: De International Federation of Pedestrians (IFP) is een netwerk van non-profit verenigingen en individuen uit de hele wereld die zich inzetten voor voetgangers en leefbare publieke ruimte. IFP is in 1963 opgericht als een VN-geaccrediteerde NGO en heeft sindsdien de rechten van voetgangers bevorderd.

 • www.lopenloont.nl: In Rotterdam vond op 4 juli 2017 het eerste Nationale Voetgangerscongres Lopen Loont plaats. Op de website is een terugblik en informatie over het congres te vinden.

 • www.nationaalvoetgangerscongres.nl: In Rotterdam vond op 4 juli 2017 het eerste Nationale Voetgangerscongres plaats en sindsdien is het een jaarlijks terugkerend evenement. Op de website zijn terugblikken en informatie over het congres te vinden.

 • www.wandelnet.nl: Wandelnet is een stichting die zich richt op de kerntaken ‘beheren van het landelijk netwerk van Lange-Afstand-Wandelpaden en Streekpaden’ en ‘behartigen van de belangen voor wandelaars in de meest brede zin van het woord’.  Op de website is ook kennis over wandelen en wandelroutes te vinden.

 • www.kenniscentrumsport.nl: Kenniscentrum Sport biedt informatie aan iedereen die wil stimuleren dat mensen meer gaan sporten en bewegen. Op de website is onder meer een kennisbank te vinden.

Terug naar 'Voetganger'
Submenu openen

Beschikbare kennis over voetgangers

Scroll naar boven