Voetganger

Steeds meer gemeenten voeren een gericht voetgangersbeleid. Reden: maar liefst 70% van alle verplaatsingen gaat geheel of gedeeltelijk te voet. Investeren in de kwaliteit van voetgangersvoorzieningen levert baten op in termen van bereikbaarheid, omzet (m.n. winkels, horeca en toeristisch voorzieningen), lichamelijke en geestelijke gezondheid en leefbaarheid.
CROW biedt de kennis die nodig is om de positie van de voetganger goed te verankeren in alle fasen van de beleidscyclus: in beleidsplannen, in ontwerpplannen op alle niveaus, tijdens de uitvoering en in de beheerfase. Het aanbod bestaat uit een aantal CROW-publicaties (zowel als drukwerk en als onderdeel van de Online Kennismodule Veiligheid en toegankelijkheid), documenten uit de Bibliotheek Verkeer en Vervoer, en links naar kennis van derden.
In 2016 is in Nederland het VN-verdrag “Rechten voor mensen met een beperking” officieel in werking getreden. Het doel van het verdrag is om mensen met een beperking dezelfde kansen te bieden als andere burgers voor deelname aan de samenleving. De mogelijkheid om je te verplaatsen wordt als een belangrijke voorwaarde hiervoor gezien. En dat vergt onder meer een voor iedereen toegankelijk openbare ruimte.
De gemeente Zwolle gaat voor een openbare ruimte die bereikbaar, bruikbaar en begrijpelijk is voor iedereen, met én zonder beperking (Visie op toegankelijkheid van de openbare ruimte, 2016). De nieuwe website toegankelijkestad.zwolle.nl laat zien wat dit betekent voor de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte. Zwolle loopt met de keuze voor een online en daarmee dynamisch ‘handboek' voorop in Nederland.

Uitgelicht

Nieuws


Toon alles
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven