Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Voetganger

70% van alle verplaatsingen gaat geheel of gedeeltelijk te voet. Het voeren van gericht voetgangersbeleid bij gemeente of provincie wordt steeds belangrijker gezien het aantal verplaatsingen toeneemt. Investeren in voetgangersvoorzieningen levert directe en indirect baten op. Wil jij de positie van de voetganger goed verankeren in alle fases van de beleidscyclus? Wij geven jou de tools!

Kennisaanbod Voetgangersbeleid

Ben jij op zoek naar de praktische kennis om de positie van de voetganger te verankeren in het gemeentebeleid? We bieden je de kennis op ieder beleidsniveau. Zowel in beleidsplannen, ontwerpplannen, tijdens de uitvoering en in de beheerfase.De kennis die wij bieden: 
•    Kennismodule Voetgangers in de online CROW kennisbank
•    Aantal papieren CROW-publicaties
•    Editie voetgangers in het Dashboard duurzame en slimme mobiliteit
•    Documenten in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer
•    Links naar kennis van derden
 
Investeren in een gericht voetgangersbeleid wordt steeds belangrijker. Zo gaat 70% van alle verplaatsingen geheel of gedeeltelijk te voet en neemt het ruimtegebrek in steden steeds verder toe. Daarnaast heeft meer bewegen een positieve invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en zijn er nog een tal andere zaken te benoemen waarmee je direct of indirect een positief effect kunt bewerkstelligen. De kennismodule Voetgangers geeft je de kennis om dit te onderbouwen en voetgangers goed te verankeren in het beleid, ontwerp en beheer in jouw gemeente. 
 
Interview met provincie Zuid-Holland
Vrijwel iedereen loopt, maar hoeveel rekening houdt de overheid eigenlijk met voetgangers? Als senior beleidsmedewerker bij de provincie Zuid-Holland zet Jos Brouwer zich in om het voetgangersbeleid beter op de kaart te zetten. Daarbij is draagvlak creëren onder zijn collega’s van verschillende afdelingen zijn grootste uitdaging op dit moment.
Interview met gemeente Nijmegen

Vincent Meijers is senior beleidsmedewerker Openbare Ruimte bij de gemeente Nijmegen, met Toegankelijkheid als belangrijk dossier. Hij legt uit hoe hij betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de Kennismodule Voetganger en hoe zijn gemeente invulling geeft aan het voetgangersbeleid.

 
Met het dashboard wil CROW beleidsmedewerkers en bestuurders van lokale en regionale overheden inspireren over duurzame en slimme mobiliteit om zo een extra stimulans te geven aan duurzame mobiliteit en mobiliteitsmanagement.
 
Het dashboard over voetgangers geeft je inzicht in de meest recente cijfers over lopen: Hoeveel wordt er gelopen? Welke regionale verschillen zijn er? Waar lopen mensen naartoe? Hoeveel lopen mensen van en naar openbaar vervoer? Hoe ver zijn mensen bereid te lopen en waar hangt dat vanaf? Een nieuwe analyse over bereikbaarheid laat zien hoe het zit met de nabijheid van voorzieningen. Welke gemeenten bedienen hun inwoners goed met verschillende bestemmingen op loopafstand en in welke gemeenten moet je wel heel ver lopen om je boodschappen te kunnen doen of je kind naar school te brengen?
 
Vanuit het besef dat investeren in lopen bijdraagt aan het realiseren van vele beleidsdoelen en de wetenschap dat de potentie van lopen nog te weinig wordt benut hebben het Ministerie van I&W, Wandelnet en Kennisplatform CROW het initiatief genomen om te komen tot een landelijk samenwerkingsverband dat de naam Platform Ruimte voor Lopen heeft gekregen. Inmiddels hebben meer dan 30 overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zich verenigd in het platform Ruimte voor Lopen. Doel van dit samenwerkingsverband is om lopen te stimuleren en de omstandigheden voor lopen in de openbare ruimte te verbeteren. Dat kan zowel gaan om verplaatsingen van A naar B als lopen uit oogpunt van gezondheid of recreatie. 
Ben je op zoek naar actuele publicaties over voetgangers? Wij bieden diverse publicaties aan zoals Lopen Loont, Veilig oversteken? Vanzelfsprekend!, diverse richtlijnen op het gebied van lopen en meer.
 
In de Bibliotheek Verkeer en Vervoer zijn een aantal relevante documenten te vinden die aanvullend zijn op de  publicaties. Deze documenten helpen je bij het ontwikkelen en uitvoeren van een goed voetgangersbeleid.
 

Uitgelicht

Nieuws


  • Verkeerskundigen: ‘waarom en hoe minder technisch denken en doen?’
    ‘Er wordt te snel gereden door onze straat. Mogen we drempels?’ Thalia Verkade, co-auteur van het boek Het Recht van de Snelste, stemt tot...
  • Zeven visies op verkeerskunde: praat mee
    Het vak verkeerskunde staat centraal tijdens het Nationaal verkeerskundecongres 2020/2. Zeven vakgenoten hebben hun visie op verkeerskunde in...
  • Nieuw: Kennismodule Voetgangers
    “Als je ziet hoe goed investeringen in lopen scoren, dan word je daar vanzelf enthousiast van. Ik heb nog nooit eerder zo’n hoog rendement...
Toon alles
Scroll naar boven