Voetganger

Steeds meer gemeenten voeren een gericht voetgangersbeleid. Reden: maar liefst 70% van alle verplaatsingen gaat geheel of gedeeltelijk te voet. Investeren in de kwaliteit van voetgangersvoorzieningen levert baten op in termen van bereikbaarheid, omzet (m.n. winkels, horeca en toeristisch voorzieningen), lichamelijke en geestelijke gezondheid en leefbaarheid.
CROW biedt de kennis die nodig is om de positie van de voetganger goed te verankeren in alle fasen van de beleidscyclus: in beleidsplannen, in ontwerpplannen op alle niveaus, tijdens de uitvoering en in de beheerfase. Het aanbod bestaat uit een aantal CROW-publicaties (zowel beschikbaar binnen de online kennisbank en als papieren uitgaven), het Dashboard duurzame en slimme mobiliteit, documenten in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer, en links naar kennis van derden.

Heeft u behoefte aan kennis over de baten van investeren in lopen? Of wilt u weten welke baten van lopen betrekking hebben op het bereiken van doelen op vele beleidsterreinen? Het rapport ‘Verkenning effecten van investeren in lopen’ geeft antwoord op die vragen. 

Vanuit het besef dat investeren in lopen bijdraagt aan het realiseren van vele beleidsdoelen en de wetenschap dat de potentie van lopen nog te weinig wordt benut hebben het Ministerie van I&W, Wandelnet en Kennisplatform CROW het initiatief genomen om te komen tot een landelijk samenwerkingsverband dat de naam Platform Ruimte voor Lopen heeft gekregen. Doel van dit samenwerkingsverband is om lopen te stimuleren en de omstandigheden voor lopen in de openbare ruimte te verbeteren. Dat kan zowel gaan om verplaatsingen van A naar B als lopen uit oogpunt van gezondheid of recreatie.
In 2016 is in Nederland het VN-verdrag “Rechten voor mensen met een beperking” officieel in werking getreden. Het doel van het verdrag is om mensen met een beperking dezelfde kansen te bieden als andere burgers voor deelname aan de samenleving. De mogelijkheid om je te verplaatsen wordt als een belangrijke voorwaarde hiervoor gezien. En dat vergt onder meer een voor iedereen toegankelijk openbare ruimte.

Doet u mee met het evaluatieonderzoek?

Gaat u binnenkort aan de slag met een project waarbij het toegangsregime voor fietsers in voetgangersgebieden wijzigt? Of voert u op dit moment dit project uit? Wellicht heeft u zelf al een evaluatieonderzoek gedaan om de effecten van uw eigen investering te meten. Wij zijn daarom ook benieuwd naar uw ervaringen. Uw kennis wordt ter beschikking gesteld aan uw collega’s en de informatie die uw collega’s in huis hebben, wordt ook weer met u gedeeld.
Meld u aan voor het evaluatieonderzoek en neem contact op met Emile Oostenbrink: emile.oostenbrink@crow.nl / 06 - 10 66 94 93

Uitgelicht

Nieuws


Toon alles
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven