Doelgroepen

Voor mensen die niet zelf kunnen voorzien in hun vervoersbehoefte zijn er verschillende vormen van doelgroepenvervoer. Voorbeelden van doelgroepenvervoer, of contractvervoer, zijn leerlingenvervoer, Wmo-vervoer en Regiotaxi. Als partijen samenwerken levert dat voordelen op voor zowel de gebruiker als voor opdrachtgevers en vervoerders. CROW houdt de vinger aan de pols en informeert de sector.
Voor mensen die niet zelf kunnen voorzien in hun vervoersbehoefte zijn er verschillende vormen van doelgroepenvervoer. Welke regelingen zijn er op dit moment?
Op 18 januari 2018 werd voor het eerst de Netwerkdag Collectief Vervoer georganiseerd. Een samenvoeging van de traditionele OV-Netwerkdag en het Landelijke congres Doelgroepenvervoer. Een logische keuze, omdat het openbaar vervoer (bus, tram, metro, regionale trein en ov te water) en het contractvervoer voor doelgroepen (leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, Regiotaxi) steeds nauwer met elkaar samenwerken en worden verbonden. Van de dag is een uitgebreide terugblik gemaakt inclusief het manifest Samen Verder. 
In veel regio’s in Nederland denken gemeenten en ov-autoriteiten na over het anders en slimmer organiseren van doelgroepenvervoer, vaak in samenhang met het openbaar vervoer. De zoektocht naar een verdere verbetering van dit vervoer vindt plaats vanuit het streven naar zelfredzaamheid, maar ook onder druk van financiën. Op deze website vindt u alle kennis over doelgroepenvervoer.
Toegankelijk openbaar vervoer kent geen fysieke noch mentale belemmeringen. Alle reizigers hebben er profijt van. Voor mensen met een functiebeperking en voor een deel van de ouderen is toegankelijk openbaar vervoer een noodzakelijke voorwaarde om met het openbaar vervoer te kunnen reizen.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Doelgroepen.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven