Aanbesteden

Provincies en stadsregio’s zijn wettelijk verplicht ov-concessies aan te besteden en gemeenten moeten via aanbesteding hun taxicontracten regelen. Ook bij contractvervoer voor doelgroepen (leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, etc) speelt aanbesteden een belangrijke rol. CROW ondersteunt vanuit het KpVV-Meerjarenprogramma bij het stroomlijnen en verbeteren van het concessieverleningproces in het ov.
Collectief vervoer
Toon alles van dit thema
Na de verlening van een ov-concessie moeten de ov-autoriteiten de concessie beheren. Omdat beheer een statisch begrip is en zaken gaandeweg veranderen, wordt er gesproken van concessiemanagement. Concessiemanagement bestaat onder andere uit accountmanagement t.o.v. de vervoerder, de gemeenten en de consumentenorganisaties; en het monitoren van de vervoerprestatie en verbeteringen voorstellen.
De ‘gereedschapskist’ voor aanbestedingen in het openbaar vervoer. De toolbox biedt tal van handvatten voor een geslaagde aanbesteding en draagt bij aan de professionalisering van aanbestedende overheden. Een routekaart beschrijft het proces van aanbesteden van het Plan van Aanpak tot de Gunning. De toolbox is opgenomen in de Kennismodule Opdrachtgeverschap stads- en streekvervoer.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Aanbesteden.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven