Aanbesteden

Provincies en stadsregio’s zijn wettelijk verplicht ov-concessies aan te besteden en gemeenten moeten via aanbesteding hun taxicontracten regelen. Ook bij contractvervoer voor doelgroepen (leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, etc) speelt aanbesteden een belangrijke rol. CROW ondersteunt vanuit het KpVV-Meerjarenprogramma bij het stroomlijnen en verbeteren van het concessieverleningproces in het ov.
Na de verlening van een ov-concessie moeten de ov-autoriteiten de concessie beheren. Omdat beheer een statisch begrip is en zaken gaandeweg veranderen, wordt er gesproken van concessiemanagement. Concessiemanagement bestaat onder andere uit accountmanagement t.o.v. de vervoerder, de gemeenten en de consumentenorganisaties; en het monitoren van de vervoerprestatie en verbeteringen voorstellen.
De ‘gereedschapskist’ voor aanbestedingen in het openbaar vervoer. De toolbox biedt tal van handvatten voor een geslaagde aanbesteding en draagt bij aan de professionalisering van aanbestedende overheden. Een routekaart beschrijft het proces van aanbesteden van het Plan van Aanpak tot de Gunning. De toolbox is opgenomen in de Kennismodule Opdrachtgeverschap stads- en streekvervoer.

Denken in termen van Total Cost of Ownership (TCO) heeft een belangrijke meerwaarde bij het vormgeven van de transitie naar volledig zero emissie bussen, in pilots, bij bestaande concessies waarin (geleidelijk) zero-emissie materieel instroomt en bij de voorbereiding van nieuwe concessies. Het helpt bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen alle stakeholders in de ov-keten en de energieketen. 

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Aanbesteden.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven