Aanbesteden

Provincies en stadsregio’s zijn wettelijk verplicht ov-concessies aan te besteden en gemeenten moeten via aanbesteding hun taxicontracten regelen. Ook bij contractvervoer voor doelgroepen (leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, etc) speelt aanbesteden een belangrijke rol. CROW ondersteunt vanuit het KpVV-Meerjarenprogramma bij het stroomlijnen en verbeteren van het concessieverleningproces in het ov.
CROW-KpVV heeft sinds de invoering van de Wet personenvervoer 2000 de beschikbare kennis op het gebied van ov-aanbestedingen verzameld. Bij de kennisverzameling bleek dat alle informatie weliswaar beschikbaar, maar goed ‘verstopt’ is in de aanbestedingsdocumenten. Dit maakt het lastig de gemaakte keuzes voor de inrichting van de concessies op een rijtje te zetten en goed te kunnen analyseren. Dat gaf de aanleiding om een Ov-concessiedatabase en een besteksdatabase te ontwikkelen.
Na de verlening van een ov-concessie moeten de ov-autoriteiten de concessie beheren. Omdat beheer een statisch begrip is en zaken gaandeweg veranderen, wordt er gesproken van concessiemanagement. Concessiemanagement bestaat onder andere uit accountmanagement t.o.v. de vervoerder, de gemeenten en de consumentenorganisaties; en het monitoren van de vervoerprestatie en verbeteringen voorstellen.
De ‘gereedschapskist’ voor aanbestedingen in het openbaar vervoer. De toolbox biedt tal van handvatten voor een geslaagde aanbesteding en draagt bij aan de professionalisering van aanbestedende overheden. Een routekaart beschrijft het proces van aanbesteden van het Plan van Aanpak tot de Gunning. De toolbox is opgenomen in de Kennismodule Opdrachtgeverschap stads- en streekvervoer.

TCO-model Zero Emissie Bussen en veelgestelde vragen

Denken in termen van Total Cost of Ownership (TCO) heeft een belangrijke meerwaarde bij het vormgeven van de transitie naar volledig zero emissie busvervoer, in pilots, bij bestaande concessies waarin (geleidelijk) zero-emissie materieel instroomt en bij de voorbereiding van nieuwe concessies. Het helpt bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen alle stakeholders in de ov-keten en de energieketen. 

Lees meer over het TCO-model Zero Emissie Bussen.
Bekijk de veelgestelde vragen met bijbehorende filmpjes.

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Aanbesteden.

Nieuws


  • CROW publiceert film Total Cost of Ownership-Model voor Zero Emissie Bussen
    De transitie naar zero emissie busvervoer vraagt om het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen alle stakeholders in...
  • Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2018
    Het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren is hét jaarlijkse platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar ontmoeten.
  • Netwerkdag Collectief Vervoer: het programma is bekend!
    Het programma van de Netwerkdag Collectief Vervoer is definitief en bevat enorm veel leuke activiteiten. Ga bijvoorbeeld actief aan de slag in...
Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Scroll naar boven