Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Veiligheidsscan openbaar vervoer

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:23-11-2015
 • Druk:0
 • Artikelnummer:K-D013
 • Thema: Openbaar vervoer, Sociale veiligheid

Voor het eerst is alle beschikbare informatie over de veiligheid in en rond het openbaar vervoer samengebracht, in samenhang geanalyseerd en gebundeld in de Veiligheidsscan.

 
Gratis
 • De Veiligheidsscan dient als vertrekpunt voor ketenpartners  waaronder decentrale overheden, vervoerders, gemeenten en  politie, bij het verbeteren van de sociale veiligheid in het OV. De scan geeft tweejaarlijks per gemeente weer in welke mate het openbaar vervoer een hotspot is in relatie tot de openbare omgeving. Uit de scan blijkt de aard en omvang van de sociale (on)veiligheid in een gebied. Dat is dan direct een gespreksmiddel om samenwerking te zoeken met partners in het veld.
   
  De scan is in opdracht van samenwerkingsinitiatief 'Samen op Reis' door CROW-KpVV ontwikkeld, in nauwe samenwerking met vervoerders, opdrachtgevende overheden en reizigers.

  Bronnen van de scan zijn onder andere de Personeelsmonitor 2014  en de OV-Klantenbarometer 2014 sociale veiligheid rapportages
   

  Onderzoeksverantwoording

  Er is ook een onderzoeksverantwoording gemaakt.  

  Let op! Deze publicatie was beschikbaar als drukwerk en wordt nu alleen digitaal aangeboden.
 • 1 Inleiding 6

  1.1 Leeswijzer 6

  2 De Veiligheidsscan 7

  2.1 Randvoorwaarden vanuit de werkgroep 7

  2.2 Opbouw van de Veiligheidsscan 8

  2.3 Presentatie uitkomsten: gemeentes in plaats van concessies 8

  3 Sociale Veiligheidsindex in het openbaar vervoer in Nederland 9

  4 Uitkomsten per concessieverlener 10

  4.1 Metropoolregio Amsterdam 10

  4.2 Metropoolregio Rotterdam Den Haag 12

  4.3 Provincie Groningen 14

  4.4 Provincie Friesland 16

  4.5 Provincie Drenthe 18

  4.6 Provincie Overijssel 20

  4.7 Provincie Gelderland 22

  4.8 Provincie Utrecht 24

  4.9 Provincie Flevoland 26

  4.10 Provincie Noord-Holland 28

  4.11 Provincie Zuid-Holland 30

  4.12 Provincie Zeeland 32

  4.13 Provincie Noord-Brabant 34

  4.14 Provincie Limburg 36

Scroll naar boven