Personeelsmonitor 2014: Sociale veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:14-04-2015
 • Aantal pagina's:39
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D009
 • Thema: Openbaar vervoer

Medewerkers van ov-bedrijven in het stads- en streekvervoer voelen zich in 2014 gemiddeld veiliger dan in 2012. Het aantal incidenten dat zij aangeven mee te maken is gelijk gebleven. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor stads- en streekvervoer 2014. Deze monitor verschijnt elke twee jaar en beschrijft de ontwikkeling van de objectieve en subjectieve veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer. Daarnaast besteedt het aandacht aan het oordeel van het personeel over het veiligheidsbeleid van de bedrijven. De resultaten zijn gebaseerd op een ruim 5.500 enquêtes. In de rapportage maken we onderscheid naar modaliteit, naar functiegroepen en tussen G4/RestNL.

 
Gratis
 • Algemeen oordeel sociale veiligheid

  Het personeel beoordeelt de sociale veiligheid (objectief en subjectief) in en rond het stads- en streekvervoer in 2014 met een rapportcijfer van gemiddeld een 7,0. In 2012 was dit een 6,9. Kijken we langer terug dan is de stijging flink, in 2006 was het gemiddeld cijfer een 6,3.Het oordeel van het personeel van de stadsvervoerbedrijven in de vier grote steden is met een 6,9 lager dan in de rest van Nederland, waar gemiddeld een 7,0 wordt gegeven. Het oordeel in de G4 stijgt van een 6,7 naar een 6,9. Het oordeel  in de Rest van Nederland is ten opzichte van 2012 gelijk gebleven een 7,0. 

  Meemaken van incidenten

  Het percentage medewerkers dat slachtoffer was van strafbare en niet strafbare incidenten is in 2014 net als in 2012 60%. Het gaat dan om incidenten variërend van pesten tot mishandeling. In 2006 gaf 65% van het personeel aan een of meerdere incidenten te hebben meegemaakt. 
   
  Het aantal medewerkers dat een strafbaar incident meemaakt in de G4 is gedaald naar 39% (was in 2012 41%). In de rest van Nederland is dit gestegen naar 28% (was 25% in 2012).

  Gevoel van veiligheid

  In 2012 voelden 62% van de medewerkers zich (zeer) veilig, in 2014 is dat aandeel licht gestegen naar 63%. Nog altijd voelt een minderheid van 4% (gelijk aan 2012) zich tijdens het werk (zeer) onveilig. Het aantal medewerkers dat zich soms veilig en soms onveilig voelt daalde in 2014 licht naar 33% (in 2012 was dit 34%). In 2012 zagen we zowel in de G4 (54%) als in de rest van Nederland (65%) een stijging van het veiligheidsgevoel t.o.v. de voorgaande meting. In 2014 is deze ontwikkeling voortgezet: een groter aandeel van de medewerkers voelt zich veiliger, zowel in de G4 (56% in 2014) als in de rest van Nederland (66% in 2014).
   

  OV-chipkaart, beleid bedrijf en maatregelen

  Ruim een kwart van het personeel voelt zich (veel) veiliger door de invoering van de OV-chipkaart. Vooral bij bus- en metropersoneel is dit het geval: van de buschauffeurs en het metropersoneel voelt 30% zich (veel) veiliger. Het personeel is dit jaar minder positief over het veiligheidsbeleid: gemiddeld wordt er een 6,4 gegeven aan het veiligheidsbeleid van het bedrijf. Dat was in 2012 een 6,5. Het personeel mocht een top drie maken van wat het vervoersbedrijf anders of extra zou moeten doen in het veiligheidsbeleid. Toezicht en controle vergroten/verbeteren; (effectiever) Bestrijden van zwart- en grijsrijden; en, het verbeteren/vergroten van assistentie worden het meest genoemd zowel in de G4 als in de rest van Nederland.
 • Voorwoord 1
  Inleiding 2
  1.   Het oordeel van het personeel over de sociale veiligheid 4
  2.   Objectieve veiligheid: de feitelijke incidenten in 2014 6
  3    Subjectieve veiligheid: gevoel van (on)veiligheid in 2014 11
  4    Effecten OV-chipkaart op veiligheidsgevoel 15
  5    Het oordeel van het personeel over het veiligheidsbeleid 16
  Bijlage 1: Resultaten concessies 19
  Bijlage 2: Deelnemende vervoerbedrijven 21
  Bijlage 3: Vragenlijst 22
  Bijlage 4: onderzoeksverantwoording 31
Scroll naar boven