Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Richtlijn drempels, plateaus en uitritten

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:10-11-2014
 • Aantal pagina's:80
 • Druk:1
 • Artikelnummer:344
 • Thema: Binnen de bebouwde kom, Buiten de bebouwde kom, Drempel, plateau en uitrit, Verkeersvoorziening

De richtlijn drempels, plateaus en uitritten bevat de meest actuele kennis op dit gebied. De kennis helpt de wegbeheerder bij het afwegen van risico’s en bij het maken van de juiste keuze voor een snelheidsremmer. Hierbij wordt rekening gehouden met de integrale omgeving waarin deze wordt aangelegd.

 
€ 59,00
excl. 9% btw
 • Compleet: kennis gebundeld

  In de publicatie zijn ook de richtlijnen opgenomen uit de volgende drie CROW-publicaties:
   
  • Uitritten en uitritconstructies (publicatie 228, € 32,00)
  • Richtlijn verkeersdrempels (publicatie 172, € 36,50)
  • Richtlijn verkeersplateaus (publicatie 244, € 33,00)

  Errata: juni 2015januari 2016
 • Inhoudsopgave


  Samenvatting
  Inleiding


  Deel A Verticale snelheidsremmers

  1. Algemene overwegingen bij toepassing drempels en plateaus

  2. Aanbevolen verkeersdrempels en -plateaus
  2.1 Aandachtspunten bij de toepassing van drempels en plateaus 14
  2.2 Voertuigcategorieën 17
  2.3 Beslisboom verticale snelheidsremmers 20

  3. Toepassen van verkeersdrempels en -plateaus
  3.1 Toepassing van verkeersdrempels binnen de bebouwde kom
  3.2 Toepassing van verkeersdrempels buiten de bebouwde kom
  3.3 Verkeersplateaus
  3.3.1 Verkeersplateaus binnen de bebouwde kom
  3.3.2 Verkeersplateaus buiten de bebouwde kom
  3.4 Beheer en onderhoud
  3.5 Milieuaspecten

  4. Richtlijnen voor de toepassing van verkeersdrempels en -plateaus

  5. Aansprakelijkheid

  Deel B Uitritten en uitritconstructies

  6. Algemene overwegingen en criteria
  6.1 Algemene overwegingen
  6.2 Criteria
  6.2.1 Bestemmingscriterium
  6.2.2 Constructiecriterium

  7. Richtlijnen/ontwerpeisen voor uitritconstructies
  7.1 Ontwerp

  8. Praktijktoepassingen
  8.1 Woningen, bedrijven
  8.2 Parkeerterreinen aan erftoegangswegen of gebiedsontsluitingswegen
  8.3 30 km/h-gebieden en erven
  8.4 Overgang erftoegangswegen/gebiedsontsluitingswegen
  8.5 Bedrijventerreinen

  ​9. Wettelijke bepalingen en jurisprudentie
  9.1 Wettelijke bepalingen
  9.2 Jurisprudentie

  Literatuur en websites

  Bijlagen:

  I Definitie en bepaling passeersnelheid
  II Hoogteprofiel drempel
  III Geluid
  IV Trillingen
  V Luchtkwaliteit
  VI Materialen, elementenverharding en fundering
  VII Wettelijke (gedrags)regels en bepalingen

Scroll naar boven