Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Verslag webinar Micromobiliteit & Data, dilemma’s bij delen van data

10-03-2021

Op het gebied van micromobiliteit bestaan grote verschillen in kennis en ervaring met data delen. Dat werd duidelijk tijdens het CROW-webinar Micromobiliteit en Data op 2 maart. Het komt er vooral op aan om de samenwerking te zoeken bij het vaststellen van beleid en procedures, luidde het advies aan de 120 deelnemers.

Micromobiliteit-en-data.jpgDit webinar was het eerste dit jaar in een serie van verdiepende webinars over micromobiliteit. Na een succesvolle dialoog met de introductie van het
position paper en het webinar in november vorig
jaar, was er behoefte aan verdieping op aantal thema’s.

Pieter Litjens directeur van CROW en Arthur Linssen directeur van Connekt openden dit eerste webinar en heetten iedereen welkom. Arthur gaf aan dat Connekt probeert te verbinden op het terrein van Smart Mobility en al veel ervaring heeft met het delen van data binnen de logistiek. Binnen het nieuwe Smart-Mobility-plan is governance van data opgenomen als één van de drie speerpunten waar Connekt zich de komende jaren op gaat richten.
 
Volgens Pieter Litjens is het zoeken naar de balans tussen ruimte geven aan innovatie en een goede manier van gebruik van de openbare ruimte. Daarbij wil je negatieve effecten voorkomen zoals overlast en wegtrekken van reizigers uit het ov. De vraag is niet of delen van data vrijwillig moet zijn of verplicht. Voor samenwerking werkt vrijwilligheid het beste. Zowel voor de markt als voor de overheid moet het streven gericht zijn op een win-winsituatie. Maar samenwerking is nooit vrijblijvend. Als dat het uitgangspunt is dan kunnen heel veel dilemma’s worden opgelost.
 
Eric de Kievit licht als sessievoorzitter de aanleiding en het doel van het webinar toe en gaat in op het programma. Het is vooral de bedoeling om nu ervaringen en kennis te delen en met elkaar op zoek te gaan naar die win-win situaties.
 

Europees perspectief

Eerst presenteert Karen Vancluysen van Polis (Europees netwerk van steden en regio’s) het Europese perspectief. Zij doet dit aan de hand van net verschenen onderzoeksrapport van Polis naar data delen en deelmobiliteit. Belangrijke conclusie is dat er grote verschillen zijn in kennis en ervaring met data delen. Ontwikkelen van kennis en ervaring kan worden gestimuleerd door vooral de samenwerking te zoeken bij duidelijkheid in beleid en procedures, hoe om te gaan met privacy, ontwikkeling van data-standaards en used-cases. De Polis working group Governance & Integration is daar graag behulpzaam bij. Je vindt haar presentatie met resultaten hier: Sharing Data from Shared Micromobility
 

Metropool Regio Amsterdam

Vervolgens schetsen Chrétienne Hoek en Jasper Soetendal de rol van Metropool Regio Amsterdam bij ondersteuning van overheden vanuit Platform Smart Mobility bij dilemma’s met data. Twee belangrijke dilemma’s:
1) de wens van standaardisatie versus innovatie. Het eerste kost tijd/geld, het tweede houdt risico in van snel starten met als gevolg dat veel dubbel werk wordt verricht.
2) data gedreven werken impliceert een balans zoeken in informatiebehoefte. Geen overkill waardoor ‘dead by dashboard’ ontstaat, maar ook niet zoveel (privacy)beperkingen dat er geen sturing op beleid kan plaatsvinden.
Bekijk hun presentatie hier: Micromobiliteit, de overheid & data
 

Dataplatform voor deelfietsen

Vanuit de theorie over data-dilemma’s maken we de stap naar de praktijk. Otto van Boggelen van CROW presenteert de ervaringen met het dataplatform voor deelfietsen. Op basis van een aantal voorbeelden van heat-maps van het gebruik van deelfietsen laat Otto zien dat op basis van dit dashboard sturing van informatie beschikbaar is. Dat voor zo’n dashboard ‘onder de motorkap’ het nodige moet worden afgestemd is evident. Vragers en aanbieders zijn hier over algemeen toe bereid. Concurrentiegevoeligheid van informatie speelt wel rol. Een trusted third party kan als intermediair een deel van angst wegnemen. Bekijk hier de presentatie van Otto: Pilot fietsdeeldashboard
 

Dataplatform voor deelscooters

Rinse Gorter van de gemeente Den Haag neemt ons daarna mee naar Scheveningen waar een dataplatform in gebruik is om deelscooters te monitoren en het beleid bij te sturen. Rinse laat zien dat er een één-op-één-relatie is tussen het gebruik van deelscooters en het verloop van de maximum temperatuur. Op piekdagen leidt dit tot overlast van geparkeerde deelscooters. Op basis van het dashboard is een gezamenlijke aanpak overeengekomen om overlast te voorkomen. De aanleg van parkeervakken, -zones moet de overlast gaan beperken. Bekijk hier de presentatie van Rinse: Praktijkvoorbeeld Scheveningen
 

Perspectief van Felyx, aanbieder

Ten slotte geeft Daan Wijnants het perspectief van Felyx, aanbieder van deelmobiliteit. Data delen kan op verschillende niveaus: ruwe data, realtime data en rapporten over bijvoorbeeld modal shift. Ook voor Felyx is de controleerbaarheid van overeengekomen afspraken van belang. Bijvoorbeeld transparantie over het aantal voertuigen. In Nederland is er wat dat betreft weinig wantrouwen. Interessante gedachte is om op het gebied van die rapportages enige standaardisatie aan te brengen. Felyx heeft een eigen dashboard, maar werkt graag mee aan standaardisatie van formats voor data delen. Daan waarschuwt wel voor een ‘vendor lock in’, het verschijnsel dat een overheid zo afhankelijk wordt van een leverancier dat afscheid nemen of overstappen niet mogelijk is zonder grote (financiële) gevolgen.
De bijdrage van Daan is te zien op YouTube: Naar de video

De laatste 10 minuten leidde Erik Roza van Connekt een Zoom-sessie met de verschillende sprekers.
Hier werden onder meer vragen uit de chat besproken zoals de vraag wie als third party zou kunnen optreden om de privacy bij inwinnen, opslaan en bewerken van data te waarborgen.
Naar de vragen en antwoorden uit de chat

Het webinar is hier terug te zien: Webinar Micromobiliteit & Data, dilemma’s bij delen van data

Lees ook het verslag van het webinar Micromobiliteit & Verkeersveiligheid

Scroll naar boven