Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Drukbezocht webinar over micromobiliteit

25-11-2020

CROW-KpVV en Connekt hielden op dinsdag 10 november een webinar waarin sprekers en ruim 200 deelnemers kennis, ervaringen en behoeften uitwisselden over verschillende vormen van micromobiliteit.

Pieter Litjens (directeur van CROW) en Arthur Linssen (directeur van Connekt) openden het webinar en heetten iedereen van harte welkom. Voorzitter Eric de Kievit lichtte de aanleiding en het doel van het webinar toe en ging in op het programma. Het is vooral de bedoeling met elkaar de dialoog te voeren. Eerste aanzet daartoe is het position paper dat CROW-KpVV en Connekt gezamenlijk hebben opgesteld. 
 

Toelatingskader LEV’s

Robert Hulshof van het Ministerie van IenW en Roxy Tacq van de ANWB zetten in hun presentatie de kaders uit voor het onderwerp micromobiliteit. Robert deed dat door de stand van zaken voor Toelatingskader LEV’s (Light Electric Vehicles) te presenteren. Roxy gaf de visie van de ANWB op micromobiliteit en het toelatingskader.
 

Deelsessie Openbare Ruimte

De ruimte in steden is schaars en micromobiliteit zou daar een oplossing voor kunnen zijn. Maar in grote steden neemt de weerstand tegen micromobiliteit toe. We gingen in gesprek met Netty Baartman van de G4, Nick Knoester van Over Morgen en Kristina Nilsson van VOI over de mogelijkheden van micromobiliteit in de openbare ruimte. Wat is micromobiliteit en hoe verhoudt zich dit tot deelvervoer? Deelvervoer en micromobiliteit zijn niet hetzelfde maar raken elkaar wel.
Kijk hier de deelsessie Openbare Ruimte terug.
 

Deelsessie Verkeersveiligheid

Maartje de Goede van SWOV introduceerde het onderwerp verkeersveiligheid en micromobiliteit.
Wat ongevallenstatistieken betreft weten we nog vrij weinig. Alleen in het buitenland wordt dit in beperkte mate bijgehouden. In de chat was aandacht voor ‘shared space’ als ontwerpprincipe. Maartje sloot haar presentatie af met een prikkelende vraag: als de statistieken van ongevallen onder fietsers als maat worden genomen (34% verkeersdoden, 64% ernstig verkeersgewonden, waarvan 51% eenzijdig), moeten we micromobiliteit dan wel willen?
 

Deelsessie Inclusiviteit

Mensen met een kleine portemonnee moeten gebruik kunnen maken van deelmobiliteit. Voor mensen met een beperking zijn er weinig initiatieven. Met betrekking tot het buitengebied is er verdeeldheid. Sommigen denken dat er alleen kansen zijn voor micromobiliteit vanuit knooppunten en centra, dus gekoppeld aan het ov. Anderen zien juist dat micromobiliteit (deelscooters) handig zijn in het buitengebied, vooral voor de last mile. Het parkeren (free floating) is daarbij nog een grote uitdaging. Zo moeten trottoirs toegankelijk blijven, ook voor mensen met een beperking.
Door een technische storing was de tijd voor de dialoog over dit onderwerp te beperkt. 
 

Deelsessie Data

Otto van Boggelen van CROW-Fietsberaad presenteerde het onderwerp data en micromobiliteit.
Otto hield vooral een pleidooi om de ervaringen vanuit het dataplatform deelfietsen bij monitoring en regulering te gebruiken. Dit platform werkt volgens breed geaccepteerde standaarden die goed toepasbaar zijn op nieuwe aanbieders van deelmobiliteit. Bovendien werkt het als een vliegwiel voor andere aanbieders.
Kijk hier de deelsessie Data terug.
 

Deelsessie Duurzaamheid

Friso Metz van Advier introduceerde het onderwerp duurzaamheid en micromobiliteit. De duurzaamheidseffecten op microniveau hangen af van de modal shift. E-steps vervangen vooral lopen. In alle gevallen is micromobiliteit een goede aanvulling als voor- en natransport. Soms als vervanging voor ov-ritten, maar vaak op plekken waar het ov op de maximum capaciteit zit. Dan werkt micromobiliteit aanvullend.
Kijk hier de deelsessie Duurzaamheid terug. 
 

Impact op het ov

Van belang is de impact van deelmobiliteit op het ov; versterkt dat elkaar of concurreert het? Het neigt naar het eerste, maar er moet wel worden nagedacht over beleid en regulering.
Bij free-floating en elektrische vervoermiddelen kunnen herdistributie en battery-swap zorgen voor extra autoverplaatsingen in de stad. Hierop is te sturen.
Aanvankelijk was de levensduur van e-steps extreem kort, wat niet erg duurzaam is en de businesscase lastig maakt. De levensduur is een sterk bepalende factor in het duurzaamheidseffect. Uit de discussie komt het belang van circulariteit naar voren.
 

Deelmobiliteit versterkt

Op macroniveau blijkt dat de verschillende vormen van deelmobiliteit elkaar versterken. Diverse doelgroepen komen ermee in aanraking en vervolgens gaan mensen ook andere vervoermiddelen delen. Dit leidt tot minder auto-afhankelijkheid, minder autogebruik en minder autobezit. Daardoor groeit de vraag naar deelvervoer.
Sommige vormen van deelmobiliteit hebben een heel sterke appeal maar zijn qua duurzaamheid niet erg overtuigend (bijvoorbeeld deelsteps). Wel zijn ze dé manier om met name jongeren bekend te maken met delen en ze vervolgens in andere vormen van deelmobiliteit te ‘zuigen’. Marktpartijen zijn hier ook mee bezig.
 

Weinig kennis en visie

In de discussie die volgde viel op dat er nog heel weinig kennis en visie is op (de gedragseffecten van) gedeelde micromobiliteit. Er zijn vooral veel vragen en weinig antwoorden over: circulariteit, de accu in relatie tot milieueffecten, gemak, wet- en regelgeving, de inzetbaarheid in de stad versus platteland, onderzoeksgebied en doelgroepen. In de zorg wordt al geëxperimenteerd, in onderwijs nog nauwelijks. Micromobiliteit lijkt in ieder geval goed bruikbaar in de first & last mile.
 

Ruimte op fietspad en trottoir

Voordeel van micromobiliteit is dat de auto weliswaar elektrisch wordt maar nog steeds veel ruimte inneemt. Hoewel er ook zorgen zijn voor een overvloed aan voertuigen op het fietspad en trottoir. Dit vergt goede regulering en/of afstemming. Een laatste interessante vraag: is er perspectief op autonoom rijdende deelmobiliteit?
 
Kijk het plenaire deel van het webinar terug via deze link.

En lees hier de bijdragen in de chat.

Scroll naar boven