Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Verslag webinar Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs

04-06-2021

Onder grote belangstelling hielden CROW en GNMI op 3 juni het webinar Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs. De recent verschenen Leidraad Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs stond daarin centraal. Daarnaast ging het Kennisnetwerk Parkeren online.

Dagvoorzitter Frans Bekhuis, programmamanager Parkeren bij CROW, steekt van wal met een toelichting op de ontstaansgeschiedenis van de Leidraad Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs. En hij vertelt de 160 deelnemers over de totstandkoming van het Kennisnetwerk Parkeren, dat tijdens het webinar online gaat.
 
Parkeren is een belangrijke factor in het goed functioneren en optimaliseren van knooppunten en mobiliteitshubs. Dit wordt al snel duidelijk uit de presentatie van Marco de Jong (Empaction), die een toelichting geeft op de leidraad en het daarin opgenomen afwegingsmodel. Naast pushfactoren (onder andere parkeerbeleid) zijn dit ook pullfactoren zoals het stimuleren van deelmobiliteit. 
 
Betaald parkeren is een sterk sturingsinstrument maar heeft vaak ten onrechte een slecht imago, blijkt uit de scores van de deelnemers op de bijhorende stelling.
 
Integraal parkeerbeleid 
Dat een gemeente een belangrijke rol heeft in het afstemmen van zowel parkeerbeleid als het functioneren van hubs, wordt duidelijk uit het verhaal van Peter Vissers over de praktijk in de gemeente Dordrecht. Integraal parkeerbeleid is daarbij noodzakelijk voor het goed functioneren van hubs, zowel qua inhoud als proces, en voor maatwerk en duurzame gebiedsontwikkeling. 
 
Ook de samenwerking met private partijen zoals Hely is van belang. Uit de presentatie van Ingrid Staffhorst komt naar voren dat klantgericht werken, diversiteit en flexibiliteit voorwaarden zijn voor het welslagen van hubs. En dat parkeerbeleid een belangrijke sleutel is om de drempel voor deelmobiliteit te verlagen.
 
Kennisnetwerk Parkeren
In de chat komen vele vragen, suggesties en opmerkingen langs die om opvolging vragen. Voortaan kunnen parkeerprofessionals hiervoor terecht bij het nieuwe Kennisnetwerk Parkeren, een ontmoetingsplek voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met parkeren.
 
Het kennisnetwerk Parkeren is een initiatief van CROW, GNMI en Vexpan om de kennis en krachten te bundelen op het gebied van parkeren als onderdeel van mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling. Dit gebeurt door kennisontwikkeling en kennisdelen. Het online platform is gestart met de vier thema’s: Fietsparkeren, Parkeren en gedrag, Parkeren en de ketenreis, en Ruimtelijke ontwikkeling en parkeren.
 


Schrijf je in op kennisnetwerkparkeren.nl en doe mee!
 

Scroll naar boven