Leidraad parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs

Hoe kan parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs bijdragen aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem en een goede leefomgeving in gemeenten en regio’s? En wat zijn daarbij de voorwaarden? De 'Leidraad parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs' van CROW-KpVV geeft antwoord op deze vragen.
 
 • Verstedelijking, woningbouw en het mobiliteitssysteem hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid van voorzieningen, de milieubelasting en leefbaarheid. De opgave om de leefomgeving en het mobiliteitssysteem toekomstbestendig te maken is groot. Daarbij speelt een samenhangend netwerk van knooppunten en mobiliteitshubs een cruciale rol. Onderdeel daarvan is het parkeren. Niet alleen van auto’s, maar ook van fietsen en andere voertuigen, zoals stepjes.
   
  Zowel publieke als private organisaties op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau krijgen te maken met de begrippen knooppunten en mobiliteitshubs. Vanuit diverse opgaven wordt voor verschillende gebieden en voor verschillende doelgroepen een beroep gedaan op het inrichten van deze hubs. De Leidraad parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs is een hulp voor diegenen die aan de vooravond staan van een inrichting, uitbreiding of evaluatie van een mobiliteitshub.
   
  We beantwoorden de vraag: Hoe kan parkeren nabij knooppunten en mobiliteitshubs bijdragen aan een toekomstig mobiliteitssysteem en een goede leefomgeving – en welke voorwaarden zijn hiervoor van belang?
   
  We gaan in op de plaats en het aanbod van hubs, maar ook op het effect van parkeerinstrumenten, rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen en de financiën. Deze leidraad besteedt vooral aandacht aan de stedelijke uitdagingen en de positie van de gemeente hierin. Daarnaast is de leidraad interessant voor een verscheidenheid aan overheidsinstanties, organisaties en partijen die te maken hebben met (de ontwikkeling van) een hub.
Scroll naar boven