Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Terugblik vierde Leercafé RMP Klimaat: duurzame mobiliteit in de Achterhoek

10-02-2021

In de Achterhoek werken zeven gemeenten samen aan duurzame mobiliteit. In het vierde leercafé RMP Klimaat lichtte de regio toe hoe zij is georganiseerd en hoe zij werkt aan energieneutraal mobiliteitsgedrag, met behulp van elektrische deelmobiliteit en MaaS.

CROW en DRIFT organiseerden vier bijeenkomsten rond de mobiliteitstransitie naar duurzame mobiliteit, waarbij steeds één casus centraal stond. De bijeenkomsten zijn afgestemd met VNG en IPO die gemeenten en provincies helpen in de vertaling van het Klimaatakkoord naar hun Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP).

Casus regio Achterhoek 
Daniël van der Donk, programmaregisseur Mobiliteit & Bereikbaarheid, lichtte allereerst de organisatie van de regio toe. Gemeenten, ondernemers, provincie en diverse andere organisaties werken samen in 'de Achterhoek Board'. Thema’s zijn onder andere mobiliteit en de energietransitie. De board komt ieder kwartaal bij elkaar. Met het Rijk sloot de regio een deal over 'fijnmazige bereikbaarheid'. De achterliggende Achterhoek Visie wil dat in 2030 iedere inwoner op ieder moment van A naar B kan plannen, boeken, betalen en reizen op een zo duurzaam mogelijke wijze.
Een belangrijk onderdeel van de uitwerking is de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie (ADC). Jurgen Rutgers, procesbegeleider fijnmazige bereikbaarheid, licht toe hoe de ADC werkt en hoe MaaS hierin past. En hoe de ADC vervoerders, marktpartijen en vrijwilligers aan elkaar en met de coöperatie verbindt.
Bekijk hier de presentaties van Daniël en Jurgen.
 
Break-out sessies
Na de presentatie van Daniël en Jurgen gingen de deelnemers met elkaar in gesprek in kleinere groepen. Zij formuleerden hun antwoorden op de discussievragen.

  • Wat leer je van de aanpak van de Achterhoek over duurzame deelmobiliteit wat relevant is voor jouw regio? 
  • Welke lessen heb jij tot nu toe geleerd over de verduurzaming van mobiliteit in jouw regio die relevant kunnen zijn voor anderen?
  • Welke rol kun/wil jij spelen in het versnellen van duurzame mobiliteit?
  • Zijn er nog andere onderwerpen die voorbij kwamen in de discussie, of reflecties die je aan de organisatoren zou willen meegeven?
Reflectie vanuit transitieperspectief 
Sophie Buchel van DRIFT gaf een reflectie op de casus en de discussie vanuit transitieperspectief en reflexieve monitoring.

Leren met en van elkaar
Het Leercafé ‘RMP Klimaat – Sturing geven aan de regionale mobiliteitstransitie’ is een ontmoetingsplek waarbij het leren met en van elkaar centraal staat. Waar staat jouw regio/gemeente in de mobiliteitstransitie? Wat gaat goed en wat wil je graag van anderen leren? De terugblikken van de eerdere leercafé’s staan hieronder.
 
Meer informatie
De training Sturing geven aan de regionale mobiliteitstransitie
Sporen van verandering – Inspirerende voorbeelden van transitie in de regio naar nieuwe mobiliteit, CROW-KpVV, februari 2021
Inspiratiegids duurzame mobiliteit – regionale mobiliteitsprogramma’s, IPO en VNG, 2020
www.duurzaamheidsscore.nl – hoe duurzaam is jouw gemeente, regio en provincie?
Het Klimaatakkoord
Handreiking Regionale Mobiliteitspgramma’s (RMP) en dummy, IPO en VNG, 2020
Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma - Samen werken aan de mobiliteitstransitie, op 6 februari 2020
Terugblik leercafé RMP klimaat 1: Trendsportal en deelmobiliteit
Terugblik leercafé RMP klimaat 2: De stedelijke mobiliteitstransitie in Rotterdam
Terugblik leercafé RMP klimaat 3: Duurzame mobiliteit en verduurzaming van de logistiek

Scroll naar boven