Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Terugblik op derde Leercafé RMP Klimaat: duurzame mobiliteit en verduurzaming logistiek

14-10-2020

Slimme verkeerslichten herkennen vrachtwagens en communiceren hiermee. Het is een voorbeeld rond verduurzaming van mobiliteit dat aan de orde kwam op 8 oktober tijdens het derde Leercafé RMP Klimaat. Daarin presenteerde de Metropoolregio Rotterdam Den Haag haar Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP).

CROW en DRIFT houden dit jaar vier bijeenkomsten waarbij steeds één casus centraal staat. Op 8 oktober was dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De leercafés gaan over het Regionaal Mobiliteitsprogramma, onderdeel van het Klimaatakkoord. De bijeenkomsten worden afgestemd met VNG en IPO die gemeenten en provincies helpen in de vertaling van het Klimaatakkoord naar hun Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP).
 

Welkom & introductie

Bij de opening presenteerde Carolin Röther van de VNG de uitkomsten van gesprekken met 15 gemeenten over de Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s). Een derde van de gemeenten bleek een concept-RMP te hebben, een derde was aan een verkenning bezig en een derde is er nog niet aan toegekomen of onbekend met het RMP. De gemeenten waren positief over de samenwerking in de regio.
Regio’s waar iemand de regie heeft, zijn verder in het process dan regio’s waarbij niemand de leiding heeft. Wel bleek het vaak lastig raadsleden te betrekken. Enkele zorgpunten zijn: de beperkte capaciteit, vooral bij kleinere gemeenten, en het maken van een gedragen plan met gemeenten die van elkaar verschillen. Er is behoefte aan kennisontwikkeling en het delen van best practices, voorbeelden van goede governancestructuur en ondersteuning bij het creëren van politieke urgentie en draagvlak bij het bestuur van gemeenten.
 

Casus MRDH

Joni Braas lichtte toe hoe de Metropoolregio Rotterdam Den Haag tot een plan is gekomen voor duurzame mobiliteit, en hoe de verschillende gemeenten hier invulling aan geven. Omdat slechts 16% van het verkeer in de regio binnen de gemeentegrens plaatsvindt, is het extra belangrijk om regionaal samen te werken. Naast de ambitie om in 2025 30% minder CO2-uitstoot door mobiliteit te bereiken, wil de regio dat het vervoer schoon en stil is, en minder ruimte in beslag neemt. Daarbij werkt de regio met een ‘menukaart’ van mogelijke maatregelen, waaruit iedere gemeente eigen keuzes maakt.
 

Connected Transport Corridors

Michiel Jak (logistiek strateeg) vertelde over het instrumentarium dat lokale overheden tot hun beschikking hebben om stedelijke logistiek te kunnen optimaliseren. Het ‘waarom' en ‘wat' is wel bekend, maar het ‘hoe' is lastiger. De focus ligt op bouwlogistiek, maar ook afval en facilitaire logistiek krijgen aandacht. Een en ander moet leiden tot een gedragen en actiegerichte uitvoeringsagenda voor de MRDH die rond eind september gereed moet zijn. Een en ander moet leiden tot een betere bereikbaarheid van de woon- en werkkernen, lagere emissies en een verhoogde leefkwaliteit.
In Connected Transport Corridors werkt de provincie Zuid-Holland aan het koppelen van logistieke stromen aan verkeersmanagement. Oftewel de logistieke bedrijven laten samenwerken met de gemeentelijke en provinciale wegbeheerders om te komen tot een optimaal gebruik van de weginfrastructuur. Vrachtwagens kunnen onder bepaalde omstandigheden prioriteit krijgen bij slimme verkeerslichten (iVRI’s). Die verkeerslichten herkennen de geschikte vrachtwagens en kunnen er mee communiceren. Achter deze aanpak zit een zogenaamde value case die voordelen biedt aan zowel de deelnemende publieke als private partijen in termen van brandstofbesparing, minder CO2 en NOx-emissies, doorstroming, veiligheid en logistieke efficiëntie.
 
Bekijk hier de presentaties van Joni Braas en Michiel Jak

Bij de presentatie horen twee filmpjes:  

Break-out sessies

Na de presentatie van Dorrith en Martin gingen de deelnemers met elkaar in gesprek in kleinere groepen. Zij formuleerden hun antwoorden op de discussievragen (zie ook resultaten break-out sessie):
  • Wat is er in jouw regio voor nodig om de verduurzaming van (stads)logistiek te versnellen?
  • Welke lessen heb je geleerd over de verduurzaming van logistiek in jouw regio die relevant kunnen zijn voor anderen?
  • Eventueel: welke rol kun/wil jij spelen in het versnellen van duurzame (stads)logistiek?
  • Welke vragen heb je nog over het RMP, waarover je in deze reeks leercafés meer zou willen leren?
  • Zijn er nog andere onderwerpen die voorbij kwamen in de discussie, of reflecties die je aan de organisatoren zou willen meegeven?
 

Reflectie vanuit transitieperspectief

Sophie Buchel van DRIFT gaf een reflectie op de casus en de discussie vanuit transitieperspectief en reflexieve monitoring.
 

Leren met en van elkaar

Het Leercafé ‘RMP Klimaat – Sturing geven aan de regionale mobiliteitstransitie’ is een ontmoetingsplek waarbij het leren met en van elkaar centraal staat. Waar staat jouw regio/gemeente in de mobiliteitstransitie? Wat gaat goed en wat wil je graag van anderen leren?
De presentaties van de eerste bijeenkomst, met daarin de casus Noord-Limburg, staan hieronder.
 

Meer informatie

Scroll naar boven