Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.
 CROW Academie Update: cursussen en opleidingen gaan niet door t/m 14 januari i.v.m. de lockdown. Meer informatie.

Terugblik Leercafé RMP Klimaat: De stedelijke mobiliteitstransitie in Rotterdam

13-07-2020

Rotterdam verwacht een enorme groei van het gebruik van fiets en OV, terwijl het gebruik van de auto afneemt. De 23 gemeenten in de MRDH hebben hiervoor een keuzemenu van 40 maatregelen in petto, waarmee in totaal 25% CO2-reductie wordt bereikt in 2025. Hoe deze transitie gestalte krijgt, werd tijdens het 2e leercafé uit de doeken gedaan door de gemeente Rotterdam.

Mobiliteitstransitie-in-Rotterdam300x187px.pngCROW en DRIFT houden dit jaar vier bijeenkomsten waarbij steeds één casus centraal staat. Deze leercafés volgen op de Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma - Samen werken aan de mobiliteitstransitie, op 6 februari. Zie hier de terugblik.
De bijeenkomsten worden afgestemd met VNG en IPO die gemeenten en provincies helpen in de vertaling van het Klimaatakkoord naar hun Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP).

Het Leercafé RMP Klimaat – Sturing geven aan de regionale mobiliteitstransitie, is een ontmoetingsplek waarbij het leren met en van elkaar centraal staat. Waar staat jouw regio/gemeente in de mobiliteitstransitie? Wat gaat goed en wat wil je graag van anderen leren? De presentaties van de eerste bijeenkomst, met daarin de casus Noord-Limburg, staan hieronder.

Welkom & introductie
Bij de opening gaf Carolin Röther van de VNG aan dat zij in gesprek gaan met gemeenten over het RMP. Vervolgens toonden Bas Dikmans en Rob Willemse van de provincie Noord-Brabant hoe de provincie al jaren samenwerkt met de gemeenten in 4 regio’s. Hoe dit resulteert in uitvoeringsprogramma’s en hoe zij richting het Rijk maatregelen bespreken aan de BO-MIRT overleggen.

Casus Rotterdam
Martin Guit en Dorrith Dijkzeul van de gemeente Rotterdam deelden hun ervaringen over de uitwerking van het klimaatakkoord in stedelijke klimaattafels, waar mobiliteit er een van is. Bij de klimaattafel mobiliteit zijn partners uit de stad uitgenodigd om mee te denken over de mobiliteitstransitie en initiatieven te nemen voor de verandering naar een duurzaam en inclusief ingericht mobiliteitssysteem. De gemeente Rotterdam liet ons zien hoe de mobiliteitstransitie op stedelijk niveau uitwerking krijgt in strategische en regionale plannen. Ze gebruiken daarbij een een experimenterende manier van werken in de uitvoering en werken langs de volgende ontwerpprincipes:

 • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • Veilige en gezonde verbindingen (o.a. slow lanes)
 • Iedereen kan meedoen
 • Efficiënte schone logistiek
Ze hebben daarbij de volgende lessen geleerd:
 • De mobiliteitstransitie is aan de gang, maar niet overal hetzelfde
 • CO2-reductie is geen doel, maar bijvangst
 • RMP is niet een som van losse maatregelen, maar systeemverandering
 • Weet wat je wilt als stad
 • Experimenteren is prima, maar zorg voor draagvlak
Bekijk hier de presentaties van Dorrith en Martin.

Break out sessies
Na de presentatie van Dorrith en Martin gingen de deelnemers met elkaar in gesprek in kleinere groepen. Zij formuleerden hun antwoorden op de discussievragen:
 • Hoe werk je aan het verbinden van klimaatdoelstellingen met andere maatschappelijke doelen in mobiliteitsbeleid?
 • Hoe geef je dat vorm in samenwerking in de regio?
 • Hoe zou experimenteren kunnen helpen in het versnellen van duurzame mobiliteit?
 • Vragen voor de organisatie
Reflectie vanuit transitieperspectief
Sarah Rach van DRIFT gaf een reflectie op de casus en de discussie vanuit transitieperspectief en reflexieve monitoring.

Meer informatie over het klimaatakkoord en RMP’s:

Meer informatie over de Training Sturing geven aan regionale mobiliteitstransitie

Scroll naar boven