Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nieuwe CROW-richtlijnen voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden

11-06-2020

Vanaf de eerste beschrijvingen van Maatregelen bij Werk in Uitvoering (WiU) in 1995 heeft CROW gewerkt aan verbetering en vernieuwing van de richtlijnen. Actuele en goed op de praktijk afgestemde richtlijnen voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden zorgen voor een veilige werkomgeving voor de wegwerker en een veilige wegsituatie voor de weggebruiker. Daarnaast zorgen de richtlijnen voor een betere doorstroming en voor minder overlast bij wegwerkzaamheden en wegafzettingen op en rondom de Nederlandse wegen.

In de loop der jaren zijn de richtlijnen steeds verder uitgebreid en daarmee ook complexer geworden om in de praktijk te hanteren. Op verzoek van wegbeheerders en branchepartijen zijn de richtlijnen nu eenvoudiger en minder complex gemaakt en teruggebracht tot vier publicaties waarin achtergronden, toelichting en Principes voor de verschillende weg- en werksituaties zijn opgenomen:

  • Beleid en proces, Werk in Uitvoering 96a/96b – 2020
Het kader met topeisen, rollen en verantwoordelijkheden in het traject voorafgaand aan de plaatsing van tijdelijke verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden.
  • Werken op autosnelwegen, Werk in Uitvoering 96a – 2020
Met Principes en achtergronden en de opbouw van de te nemen verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op autosnelwegen op functioneel niveau. De Standaardmaatregelen zijn opgenomen in het betreffende handboek.
  • Werken op niet-autosnelwegen, Werk in Uitvoering 96b – 2020
Met de verschillende wegcategorieën zoekbomen die leiden tot Principes en tot de opbouw van de te nemen verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op niet-autosnelwegen op functioneel niveau. De Standaardmaatregelen zijn opgenomen in het betreffende handboek.
  • Specificaties voor materiaal en materieel, Werk in Uitvoering 96a/96b – 2020

Met informatie over en eisen aan het toe te passen materieel, de toe te passen materialen en de componenten waarmee de verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden moeten worden opgebouwd.

Door deze aanpassingen is de samenhang in de richtlijnen vergroot en zijn de afzonderlijke delen beter op elkaar afgestemd. De nieuwe richtlijnen komen in juli 2020 uit.

Uitwerkingen Standaardmaatregelen
Daarnaast zijn er voor de concrete uitwerkingen tot de Standaardmaatregelen de twee bekende handboeken:

  • Standaardmaatregelen op autosnelwegen, Werk in Uitvoering 96a - 2020
  • Standaardmaatregelen niet-autosnelwegen, Werk in Uitvoering 96b - 2020.
Nieuw in Werk in Uitvoering 96a en 96b - 2020
De belangrijkste doorgevoerde veranderingen ten opzichte van de vorige edities zijn:
  • Invoering van Principes en onderscheid tussen Principes en Standaardmaatregelen.
  • Minder publicaties. Er zijn nu vier publicaties en twee handboeken. De delen Spoorwegovergangen, Omleidingen en Verkeersregelaars zijn vervallen. De relevante kennis uit die delen is geactualiseerd en opgenomen in de 4 publicaties.
  • Betere samenhang en afstemming. Er is nu geen dubbele informatie meer.
Door de invoering van Principes sluiten de richtlijnen beter aan op de verschillende contractvormen en samenwerkingsverbanden. Hiermee is een grote wens van opdrachtgevers en marktpartijen ingevuld. 

Meer informatie over de vernieuwde CROW-richtlijnen? Download hier de brochure
 
Bestellen?
De nieuwe richtlijnen komen in juli 2020 uit en zijn vanaf dan te bestellen op de website van CROW. De gehele nieuwe portfolio Werk in Uitvoering 96a en 96b is ook beschikbaar via de online kennisbank op de website van CROW in de Kennismodule Werk in Uitvoering

Waarom zijn de publicaties Werk in Uitvoering herzien? Wat zijn de belangrijkste doorgevoerde veranderingen? Een overzicht van de nieuwe CROW-richtlijnen, meer informatie hierover en de bestelmogelijkheden zijn te vinden in de brochure. 
Veelgestelde vragen rondom de nieuwe richtlijnen Werk in Uitvoering voor u beantwoord.
Scroll naar boven