Bestellen richtlijnen Werk in Uitvoering

In de loop der jaren zijn de richtlijnen steeds verder uitgebreid en daarmee ook complexer geworden om in de praktijk te hanteren. Op verzoek van wegbeheerders en branchepartijen zijn de richtlijnen nu eenvoudiger en minder complex gemaakt en teruggebracht tot vier publicaties waarin achtergronden, toelichting en Principes voor de verschillende weg- en werksituaties zijn opgenomen.

De nieuwe richtlijnen Werk in Uitvoering zijn nu te bestellen:

Het kader met topeisen, rollen en verantwoordelijkheden in het traject voorafgaand aan de plaatsing van tijdelijke verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden.

Principes en achtergronden en de opbouw van de te nemen verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op autosnelwegen op functioneel niveau. De Standaardmaatregelen zijn opgenomen in het betreffende handboek. De verschillende wegcategorieën zoekbomen die leiden tot Principes en tot de opbouw van de te nemen verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op niet-autosnelwegen op functioneel niveau. De Standaardmaatregelen zijn opgenomen in het betreffende handboek. Informatie over en eisen aan het toe te passen materieel, de toe te passen materialen en de componenten waarmee de verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden moeten worden opgebouwd. Het handboek met de concrete uitwerkingen naar de Standaardmaatregelen op autosnelwegen. Het handboek met de concrete uitwerkingen naar de Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen.
 

Daarnaast zijn er drie combinatiepakketten met voordeel te bestellen:

Combinatie van Werken op autosnelwegen en Standaardmaatregelen op autosnelwegen Combinatie van Werken op niet-autosnelwegen en Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen Combinatie van de vier publicaties en de twee handboeken (de gehele nieuwe portofolio Werk in Uitvoering 96a/96b). 
 

Online Kennismodule Werk in Uitvoering

De gehele portfolio Werk in Uitvoering 96a en 96b is ook beschikbaar via de online kennisbank op de website van CROW in de Kennismodule Werk in Uitvoering. 
 

Per 1 juli 2020 zijn alle zes CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering 96a en 96b grondig vernieuwd. Ben jij als professional betrokken bij wegwerkzaamheden? Meld je nu aan voor de online introductiebijeenkomst op 30 september of 1 oktober en leer wat dit betekent voor jouw werk.
Terug naar 'Verkeersmaatregelen/WIU'
Submenu openen

Bestellen richtlijnen Werk in Uitvoering

Scroll naar boven