Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Aanbesteden & Contracteren: constructieve samenwerkingen in 2020

14-12-2020

Op het gebied van Aanbesteden en Contracteren werken we jaarlijks aan richtlijnen, opleidingen en praktische tools in verschillende vormen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Een terugblik op een aantal mooie samenwerkingen van het afgelopen jaar.

Provincies

Provinciaal Contracten Buffet

Al enkele jaren werken provincies en CROW samen aan het Provinciaal Contracten Buffet, een initiatief van de provincies. Het jaar 2020 stond in het teken van verbeterde toegang tot alle eisensets- en voorbeelddocumenten. Halverwege 2020 is de nieuwe website van het PCB een feit! In 2021 gaan we verder met de toegankelijkheid en toepasbaarheid van alle PCB-content. Daarnaast wordt er nagedacht op welke manier het PCB-netwerk verder uitbereid kan worden naar een Professioneel Contracten Buffet.

BIM Provincies Programma

In 2019 is het BIM Provincies Programma van start gegaan. In dit programma werken we samen met alle provincies aan generieke tools die toepasbaar zijn in het kader van informatieuitwisseling. Afgelopen jaar hebben we met diverse werkgroepen gewerkt aan verbeteringen van deze verschillende producten. Een van de ontwikkelde producten is de generiek Informatieleveringsspecificatie, die eind 2019 gepubliceerd is. Een informatieleveringsspecificatie kan gebruikt worden als onderdeel van je contract en specificeert de overdracht van gegevens tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

        

Rijkswaterstaat-logo-(1).jpg
                   

Update SSK-2018

RWS en ProRail zijn grote gebruikers van de SSK systematiek, een methodiek waarmee infrastructurele projectramingen worden opgesteld. Zij lopen voorop als het gaat om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden en de methodiek van ramen. Als het gaat om het toepassen van kaders en handreikingen van het CROW, zijn RWS en ProRail gebaat bij goede en actuele voorschriften vanuit CROW.

Samen met RWS en ProRail hebben we in 2020 gewerkt aan een uniform rekenmodel SSK-2018 dat door alle partijen in de sector gebruikt kan worden. Een model dat draagvlak heeft bij de gebruikers (opdrachtgevers, ingenieursbureaus en opdrachtnemers) en past bij de wijze van projectsturing van organisaties in de bouw en GWW-sector.

De samenwerking heeft geleid tot de update van de SSK-2018. Sinds 1 november kan de gehele GWW-sector ramingen met hetzelfde model opstellen.

Lees meer over de update  

qfact.jpg

Van Past naar Better Performance

Opdrachtgevers en -nemers kunnen met de tool Past Performance gericht hun samenwerking verbeteren. Door tijdens de uitvoering van een project wederzijds aan te geven wat goed gaat en wat beter kan, wordt actief gewerkt aan een beter eindresultaat. Een goede eindbeoordeling is in het belang van beide partijen: voor de opdrachtgever betekent het dat hij tevreden is over het eindresultaat, voor de ondernemer betekent een mooie eindscore dat hij zich positief kan onderscheiden. Daar kan hij bij volgende aanbestedingen profijt van hebben.

De Past Performance-systematiek is door de sector toevertrouwd aan CROW. Tot op heden leveren wij ook de softwaretool, waarmee de beoordelingen bijgehouden worden. Die tool is aan vervanging toe en daarvoor zijn we samen gaan werken met Qfact. Qfact levert al software in de branche waarmee prestaties gemeten worden. En vanaf begin 2021 nu ook de software voor Past Performance.

Gebruikers krijgen hierdoor een veel gebruiksvriendelijker pakket, dat weer helemaal up-to-date is. En CROW kan zich daardoor gaan richten op haar kerntaak rondom Past Performance: zorgen voor juist en effectief gebruik zodat we de samenwerking in de sector tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vooruit helpen. Zo maken we van ‘Past Performance’ ‘Better Performance’!

NEN_Logo_oud.jpg

Publicatie normen RAW-systematiek

In de RAW-systematiek verwijzen we veelvuldig naar normen. NEN en CROW informeren elkaar wederzijds over normen en publicaties waaraan we werken. Dit betekent dat vroegtijdig kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

Dit past bij het proactieve beheer dat we bij RAW nastreven. Via een attenderingsservice bij NEN worden gewijzigde normen direct bekendgemaakt. Ook publiceert NEN op verzoek van CROW ieder half jaar het Normenoverzicht GWW. Dit normenoverzicht bevat een opsomming van alle normen die automatisch op elk RAW‑bestek van toepassing zijn, ook zonder nadere vermelding in het bestek.

Naar het laatste normenoverzicht  

 


bakker-en-spees.jpg    Brink.jpg    van-meijel.jpg

Softwareprogramma’s voor RAW-bestekken

CROW bewaakt het juiste gebruik van de RAW-systematiek en stelt criteria op waaraan bestekschrijfsoftware moet voldoen. De afspraken hierover zijn in overeenkomsten met softwareleveranciers vastgelegd. Met de lancering van de RAW Standaard Bepalingen 2020 moest ook de bestekschrijfsoftware aangepast worden. Softwareleveranciers zoals Bakker & Spees, Brink (voorheen Ibis) en Van Meijel, leveren deze softwareprogramma’s voor RAW-bestekken. Inmiddels zijn alle softwareprogramma’s aangepast aan de RAW 2020-systematiek.
 

Scroll naar boven