Het Provinciaal Contractenbuffet (PCB) voorziet in noodzakelijke informatie om duidelijke en herkenbare contracten op te stellen. CROW faciliteert het PCB project in opdracht van provincies. Het PCB bestaat uit voorbeelddocumenten die gebruikt kunnen worden voor het schrijven van een geïntegreerd contract. Onderdeel van het PCB zijn eisensets die geheel of gedeeltelijk toegepast kunnen worden in Vraagspecificaties. 
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van PCB?

Abonneer u gratis op de nieuwsbrief

Op deze pagina kunt u lezen over het ontstaan, toepassing, ontwikkelingen en organisatie van het Provinciaal Contractenbuffet (PCB). 
 

Waarom bestaat het PCB? 

De 12 provincies overleggen regelmatig met elkaar over provincie-overstijgende onderwerpen. Een aantal jaren geleden deelde men ervaringen over geïntegreerd contracteren Vanuit deze ervaringen is gebleken dat er vanuit de provincies behoefte is om meer uniformiteit aan te brengen in dit type contracten. Op deze manier ontstaat een situatie waarin provincies met en van elkaar kunnen leren. De uniformiteit leidt tot een betere herkenbaarheid van contracten waardoor faalkosten (binnen de keten) worden teruggedrongen. CROW is gevraagd om de ontwikkeling van het PCB te begeleiden. 
 

Hoe gebruikt u het PCB? 

Het opstellen van een contract met PCB bestaat in grote lijnen uit twee elementen: voorbeelddocumenten en contractdata.  
 1.  Voorbeelddocumenten: Deze documenten past u zoveel mogelijk ongewijzigd toe en vult u aan met project specifieke informatie. Op deze manier ontstaat een herkenbaar geïntegreerd PCB contract. Herkenbaar aan de vorm én voor een groot deel ook op inhoud.
 1.  Contractdata: De contractdata bestaat uit voor gedefinieerde eisensets welke toepasbaar zijn in geïntegreerde contracten. Uit de aangeboden contractdata vanuit het PCB kunt u putten voor het uitwerken van de Vraagspecificatie.  
De voorbeelddocumenten en contractdata worden op verschillende manieren beschikbaar gesteld.

Waar vindt u de voorbeelddocumenten? 
De voorbeelddocumenten van het PCB worden ontsloten via een tool genaamd de ‘documentgenerator’. Deze tool is beschikbaar via CROW ProContract. Toegang tot CROW ProContract is gratis. De Provincies hebben de mogelijkheid om opdrachtnemers uit te nodigen voor een project. Met het accepteren van deze uitnodiging krijgt u direct toegang tot de tool. 

Link naar de inlogpagina van CROW ProContract 

De voorbeelddocumenten zijn op aanvraag ook beschikbaar als Word document: 

 • Selectieleidraad (niet-openbare aanbesteding) 
 • ​Inschrijvingsleidraad (niet-openbare aanbesteding) 
 • Aanbestedingsleidraad (openbare aanbesteding) 
 • Model Basisovereenkomst + Annexen 
 • Vraagspecificatie 

Let op: in de documentgenerator zit een bibliotheekfunctionaliteit waarmee in deze Word documenten geen rekening is gehouden. Het kan zijn dat u informatie mist wanneer u geen gebruik maakt van de documentgenerator. 

Waar vindt u de contractdata? 
De PCB contractdata is opgeslagen binnen het Linked Data Platform van CROW Doormiddel van SPARQL end-points is het mogelijk om deze data te benaderen. De data krijgt u in de vorm van Linked Data aangeboden. Dat zorgt ervoor dat u de data met behulp van uw eigen software toe kunt passen in een Vraagspecificatie. 

Link naar de uitlegpagina over het Linked Data Platform 

De contractdata bestaat uit een verzameling van eisensets. De eisensets zijn op aanvraag ook beschikbaar in .ttl en .xls formaat: 

 • CROW Basisspecificaties; set van specificaties geschikt voor geïntegreerde contracten ontvlochten vanuit de standaard RAW bepalingen 
 • ​CROW Basisspecificaties; set van optionele specificaties geschikt voor geïntegreerde contracten ontvlochten vanuit de standaard RAW bepalingen 
 • CROW Basisspecificaties; set van optionele specificaties geschikt voor geïntegreerde contracten ontvlochten vanuit de RAW catalogus bepalingen 
 • PCB eisenset wegen; set van specificaties geschikt voor geïntegreerde contracten opgesteld door Provincies, Ingenieursbureaus en CROW 
 • PCB eisenset VRI; set van specificaties geschikt voor geïntegreerde contracten opgesteld door Provincie, Ingenieursbureaus en CROW 
 • PCB eisenset vaarwegen; set van specificaties geschikt voor geïntegreerde contracten opgesteld door Provincies en CROW 
 • PCB eisenset ecologisch beheer; set van specificaties geschikt voor geïntegreerde contracten opgesteld door Provincies en CROW 
 • PCB eisenset zonne-wegen; set van specificaties geschikt voor geïntegreerde contracten opgesteld door Provincies, Ingenieursbureaus en CROW 
 • Eisenset Provincie Utrecht; set van specificaties geschikt voor geïntegreerde contracten opgesteld door de Provincie Utrecht 

Per provincie wordt bepaalt welke data gebruikt dient te worden als input voor het desbetreffende project. De opsomming van bovenstaande eisensets is pas het begin. In samenwerking met verschillende partijen wordt continue gewerkt aan het opstellen van nieuwe eisensets. Op deze manier valt er dus steeds meer te kiezen van het contractenbuffet! 

Ontwikkelingen PCB 

Doordat het PCB steeds verder wordt uitbereid, is het eigenlijk nooit helemaal af. Wanneer een eisenset opgesteld en afgerond is, zal deze direct beschikbaar worden gesteld als contractdata. Aan de ene kant bevorderd dit het lerend vermogen van het PCB, aan de andere kant kan het ook zijn dat bepaalde producten nog “kinderziektes” bevatten.  

Op een gegeven moment zullen er voldoende voorbeelddocumenten zijn om een goed geïntegreerd PCB contract te schrijven bij verschillende samenwerkingsvormen / aanbestedingsprocedures. Echter zullen er altijd nieuwe ideeën zijn, daar blijven we op in spelen met het PCB. Via deze weg dagen wij ook u uit om ons te helpen met de doorontwikkeling, uw feedback is bijzonder welkom 

Ook op het gebied van data zijn er altijd mogelijkheden om door te ontwikkelen. We brengen data van individuele provincies (en (ingenieurs)bureaus) bij elkaar om daar eenduidige specificaties van te maken. Elk project, elke innovatie en elke marktontwikkeling vraagt om ‘nieuwe’ specificaties. 

Hoe is het PCB georganiseerd? 

Het Vakberaad van de provincies is opdrachtgever voor het PCB. Zij hebben een Stuurgroep in het leven geroepen waarin de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel, Noord-Brabant en CROW participeren. De Stuurgroep is verantwoordelijk voor het PCB op strategisch niveau. 

Als spin in het web acteert het kernteam. Het kernteam bestaat uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel, Noord-Brabant, Utrecht en CROW. Het kernteam bewaakt de kwaliteit van het PCB op tactisch niveau. 

Om het PCB (door) te ontwikkelen zijn er projectteams nodig. Projectteams worden ingezet om voorbeelddocumenten op te stellen, om onderzoeken te doen en eisensets te ontwikkelen. De projectteams produceren en vormen het operationele niveau van het PCB. 

Hoe is het PCB gefinancierd? 

De financiering van het PCB komt uit verschillende gremia. In hoofdlijnen kunnen we het volgende onderscheid aanbrengen: 

 • De ICT ontwikkelingen worden gefinancierd door CROW. 
 • ​Nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen worden gefinancierd vanuit het KennisPartnerschap Provincies en het Fonds Collectieve Kennis. 
 • Het beheren en door ontwikkelen van het PCB wordt gefinancierd vanuit de afdrachten die de individuele provincies doen. 
 • Het uitdragen en het ondersteunen bij het gebruik van het PCB worden eveneens gefinancierd vanuit de afdrachten die de individuele provincies doen. 

Elke provincie draagt 0,15% van de aannemingssom af voor de geïntegreerde contracten die zij in de markt zetten. Tot een maximum van 55K per project. 

Hoe kunnen wij u helpen? 

Wij helpen u graag. We hebben zelf al een idee waarmee we u kunnen helpen, maar we staan zeker open voor andere suggesties. 

 • Het geven van presentaties over het PCB, CROW ProContract en het Linked Data Platform. 
 • ​Het inrichten van de bibliotheek van de documentgenerator. 
 • Aansluiten bij een Project Start-Up waarin we vragen kunnen beantwoorden over het PCB, CROW ProContract en het Linked Data Platform.
 • Werksessies waarin we de documentgenerator samen met u gebruiken. 
 • Werksessies waarin we het Linked Data Platform samen met u gebruiken. 

Wie zijn wij? 
Rob Luiten
Bob Nonnekens
Tim Aarsen
Marleen Tomassen
Lotte Bekendam
Mark Hofstede
Yvette Janssen

Op de hoogte zijn van het laatste nieuws rondom Provinciaal Contractenbuffet (PCB)? Lees het hier. 

Op het gebied van Provinciaal ContractenBuffet (PCB) vinden regelmatig ontwikkelingen plaats. In dit overzicht vindt u de meest recente.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven