Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK) krijgt update

30-10-2020

SSK-2018 krijgt per 1 november een update. Dit betekent dat de gehele GWW-sector vanaf dan ramingen met hetzelfde model kan opstellen.

Infrastructurele projectramingen worden vaak opgesteld conform de SSK-methodiek, de Standaard Systematiek Kostenramingen. De SSK-publicatie heeft eind 2018 een update gekregen. Begin 2019 is daar het bijbehorende rekenmodel aan toegevoegd. Deze modellen bestaan nu naast de RWS/ProRail-versie. Om weer tot 1 gezamenlijk model te komen krijgt SSK-2018 per 1 november een update. Dit betekent dat de gehele GWW-sector vanaf dan ramingen met hetzelfde model kan opstellen.
 
Omdat enkele definities en terminologie in dit rekenmodel zijn veranderd, passen we ook de handreiking aan. Met de aanscherping en verduidelijking van enkele termen en definities, sluit de methodiek nog beter aan op de levenscycluskosten-benadering die in de huidige tijd veel gevraagd wordt.
 
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de SSK 2010 versie opgesomd:  

SSK-2010 SSK-2018
Papieren publicatie Online kennismodule
Investeringskosten + levensduurkosten = projectkosten Investeringskosten + instandhoudingskosten = levenscycluskosten
Begrip Scheefte Vervangen door Verschuiving
Samenvatting projectraming (in twee vormen) Managementoverzicht (voor communicatie) en kostenoverzicht (voor kostendeskundige)
Begrip Totale kosten Begrip Totale reële kosten (om onderscheid te maken met nominale kosten)
Begrip Kennisonzekerheid Vervangen door Normale onzekerheden
Begrip Toekomstonzekerheid Vervangen door Risico’s
'Volledig-afhankelijke' simulatie 'Basis-afhankelijke' simulatie

 

Meer informatie

Het vernieuwde model SSK-2018 kun je raadplegen via de Kennismodule Kostenmanagement. Deze kennismodule bestaat uit een handreiking voor de kostenbeheersing binnen de projectontwikkeling, een instructie voor het opstellen van de raming, uitleg over probabilistisch ramen, een uitgebreid begrippenkader, praktische checklists en de spreadsheet SSK-2018 die helpt bij het maken van kostenramingen overeenkomstig de SSK. 

De kennismodule vormt samen met 2 cursussen op het gebied van Kostenmanagement een Kennisbundel:

Heb je vragen over de update of wil je meer weten over de kennismodule of cursussen? Neem dan contact op met Roy Voorend via roy.voorend@crow.nl.

Over SSK

In alle fasen van een project worden kostenramingen gemaakt voor het aanvragen en bijstellen van budgetten, maken van beleidskeuzen, beoordelen van inschrijvingen en wijzigingen van aannemers. Een SSK-raming gebruikt eenduidige definities en een vaste indeling van de raming. De voordelen hiervan zijn onder andere: ramingen zijn onderling goed uitwisselbaar en vergelijkbaar, de berekening is transparant en eenduidig en alle partijen gebruiken dezelfde terminologie. Het gebruik van de SSK-methodiek is wijd verbreid onder vele overheden, instanties, ingenieursbureaus en aannemers.

Scroll naar boven