CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Asfaltkwaliteitsloket: tweede validatietraject succesvol afgerond!

15-10-2019

Om de toepassing te versnellen van innovatieve asfaltproducten, maar ook van innovatieve onderhoudstechnieken en productieprocessen, valideert het Asfaltkwaliteitskwaliteitsloket de geclaimde eigenschappen van deze innovaties. Het Loket doet dat door het inschakelen van onafhankelijke deskundigen. Het tweede validatietraject is inmiddels succesvol afgerond.

Validatie DZOAB 16

De validatie betrof het product ‘DZOAB 16 met 50% PR’ van KWS. Na het verkrijgen van het eerste certificaat op basis van laboratoriumproeven (TRL-niveau 4), heeft KWS toestemming van Rijkswaterstaat gekregen om het product op een rijksweg in een proefvak toe te passen. Op basis van de onderzoeken op proefvakniveau, is nu ook een certificaat afgegeven op TRL-niveau 7. Dat betekent dat de geclaimde civieltechnische eigenschappen op proefvakniveau zijn gevalideerd.

Binnen het Asfaltkwaliteitsloket lopen nu nog de validatietrajecten van het KWS-product KonweCO2 en van het BAM Infra-product LEAB.

Meer over Asfaltkwaliteitsloket
Meer over Asfalt-Impuls (waarvan het Asfaltkwaliteitsloket één van de projecten is).

Scroll naar boven