CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Duurzame bussen in Nederland

04-11-2019

Op 22 oktober heeft CROW tijdens een internationaal congres over openbaar busvervoer, georganiseerd in Brussel door de UITP, een toelichting gegeven op het duurzame vervoer per openbaar vervoer bus in Nederland.

Er rijden in Nederland sinds kort 500 elektrische bussen dagelijks rond. Dat is 10% van alle bussen. De Nederlandse aanpak hebben we toegelicht in de vorm van een film. Want 500 bussen in de dienstregeling is in Europees verband gewoon best wel veel te noemen.

 
CROW-KpVV helpt opdrachtgevers van het openbaar vervoer bij de realisatie van duurzaam vervoer. Dat doen we door het monitoren van de voortgang van verschonen van de busvloot en door het aanbieden van direct toepasbare kennis zoals ons TCO-Model. Daarnaast werken we samen met DOVA (decentrale ov-autoriteiten) aan de realisatie van het bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus waarbij CROW-KpVV zich richt op het invullen van de kennisbehoefte van de betrokken partijen. De eerste concrete kennisproducten leveren we eind 2019 op.
 

Scroll naar boven