Overzicht posters milieuprestaties ov-bussen

Het materieel van het Nederlandse openbare busvervoer behoort tot het modernste van Europa. CROW-KpVV heeft sinds 2009 de stand van zaken ook letterlijk ‘in kaart’ gebracht via een reeks kaarten.
 
  • Op de kaarten 'Milieuprestatie ov-bussen' is per concessie te zien hoe schoon de Nederlandse ov-bussen aan het begin van dat jaar zijn en hoeveel onder welke milieuklasse vallen. De kaarten bevatten ook een toelichting met de stand van zaken, de laatste ontwikkelingen en informatie over de introductie van Euro VI, de ontwikkeling van de brandstofprijs en innovatieve bustechnieken. Van 2009 t/m 2019 is een verloopfilmpje gemaakt. De laatste posters zijn als pdf te downloaden.
     
     
Scroll naar boven