Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Oog voor het verleden en de toekomst van wegontwerp

09-07-2019

CROW anticipeert en actualiseert op de thema’s rondom wegontwerp.

AsfaltDat is de boodschap uit de CROW-bijdrage aan het themanummer over Wegontwerp in Verkeerskunde.nl.
 
Verkeerskunde sprak met CROW’er John Boender over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en hoe CROW vooruit kijkt naar de toekomstige ontwikkelingen. “We houden de ontwikkelingen in het vakgebied in de gaten en anticiperen daarop. Zo houden we de CROW-richtlijnen actueel. Die richtlijnen publiceren we in bekende uitgaven als het Handboek wegontwerp en de ASVV, maar ook in publicaties over veilige inrichting van bermen en bewegwijzering.”
 

Duurzaam veilig

In het interview blikt John terug op de thema’s van de afgelopen jaren: De belangrijkste ontwikkeling vanuit het verleden vind ik Duurzaam Veilig en de vertaling daarvan in het wegontwerp. Dit heeft enorm bijgedragen aan het veiliger maken van de Nederlandse wegen. De keuze voor maar drie typen wegen maakt de wegen herkenbaarder voor de weggebruiker.”
 
Hoewel volgens John dit proces nog niet afgerond is, zijn de resultaten al wel zichtbaar. “Door de al wel aangepaste wegen is de verkeersveiligheid al sterk verbeterd.”
“Ook de introductie van rotondes in Nederland mag genoemd worden. Dit zijn tenslotte de veiligste kruispunten die er in Nederland zijn”, aldus John tegen Verkeerskunde.
 

Actualisatie en anticipatie

Terwijl met tevredenheid teruggekeken kan worden naar het verleden, is de blik nu vooral gericht op de toekomst. Hierin wordt niet alleen gekeken wat de toekomst is van de wegen en de veiligheid, maar ook naar de rol die CROW hierin speelt.
 
John: “Vroeger maakte CROW publicaties die verkocht werden aan de gebruikers: wegbeheerders en adviesbureaus. Deze werden met werkgroepen opgesteld. Inmiddels is enkele meters richtlijn beschikbaar. Het werd steeds moeilijker de publicaties goed op elkaar af te stemmen.”
 
De roep om een actuelere en completere richtlijnen werd ook groter. Hiervoor werd de digitale kennisbank in gebruik genomen. Zo kunnen alle publicaties in één keer doorzocht worden.
 
“Voor CROW opende deze digitaliseringsslag de mogelijkheid om de richtlijnen permanent aan te vullen met actuele kennis. Hiervoor hoeft nu dus niet meer gewacht te worden op een actualisering van een publicatie die vaak pas na enkele jaren mogelijk was.”
 
Als onderwerpen voor de toekomst kijkt John vooral naar de introductie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en de ‘risicogestuurde aanpak’ die daarbij wordt geïntroduceerd. De vertaling hiervan naar wegontwerp van is belang. Ook is het belangrijk de ontwikkelingen naar steeds slimmere voertuigen - tot op termijn misschien echt zelfrijdende voertuigen - goed te volgen en nu al na te gaan welke effecten deze zullen hebben op het wegontwerp.”
 
Het hele interview met John Boender is terug te lezen bij Verkeerskunde.

Bekijk ook de themapagina wegontwerp.
Cursus nieuwe kennis en ontwikkelingen wegontwerp

Scroll naar boven