Online kennis & tools

Online Kennismodules bevatten relevante publicaties over een bepaald onderwerp binnen uw vakgebied en worden als jaarabonnement aangeboden. De kennismodules zijn helemaal ingericht op het werkproces van de professional en ondersteunt u optimaal in uw dagelijkse werk. De online kennis staat in een kennisbank en is altijd en overal toegankelijk, waar u ook bent, op tablet en pc.

Gevonden tools (58)
Eerste Vorige
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
Volgende Laatste
 • Kennismodule Kostenmanagement Kennismodule | Abonnement Deze kennismodule biedt u online alle informatie rond de Standaardsystematiek Kostenramingen.
  Vanaf € 79,00 excl. btw Meer informatie
 • Pakket Fietsverkeer Kennismodule | Abonnement Met het pakket Fietsverkeer heeft u een complete bron van kennis over het ontwerp, de inrichting en het onderhoud van een toekomstbestendige fietsinfrastructuur binnen handbereik. Het pakket bestaat uit toegang tot ruim 15 online kennisbronnen via de Kennismodule Fietsverkeer ...
  Vanaf € 115,00 excl. btw Meer informatie
 • Kennismodule Wegbermen Kennismodule | Abonnement Wat is de rol van wegbermen bij ecologen, ontwerpers, wegbeheerders en verkeerskundigen? Wat zijn mogelijke kansen, knelpunten en aandachtspunten?
  Vanaf € 59,00 excl. btw Meer informatie
 • Partnerschap CROW Levende Stad voor overheden Netwerkgroep | Abonnement CROW Levende Stad: een bijzonder netwerk waar professionals kennis en ervaringen uitwisselen over de openbare ruimte. Dit alles gebeurt in de vertrouwde setting van enkel partnerbedrijven en - overheidspartijen  die hieraan deel mogen nemen.
  Vanaf € 990,00 excl. btw Meer informatie
 • Partnerschap CROW Levende Stad voor bedrijven Netwerkgroep | Abonnement CROW Levende Stad: een bijzonder netwerk waar professionals kennis en ervaringen uitwisselen over de openbare ruimte. Dit alles gebeurt in de vertrouwde setting van enkel partnerbedrijven en - overheidspartijen  die hieraan deel mogen nemen.
  Vanaf € 1.200,00 excl. btw Meer informatie
 • Kennismodule Flora- en faunavoorzieningen Kennismodule | Abonnement De natuurwet schrijft voor dat planten- en diersoorten beschermd moeten worden. Deze kennismodule bestaat uit een eisencatalogus die praktische informatie bevat voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van flora- en faunavoorzieningen.
  Vanaf € 39,00 excl. btw Meer informatie
 • Kennismodule Wegbeheer, -inspecties en -metingen Kennismodule | Abonnement Op elke locatie toegang tot online CROW-publicaties op het gebied van wegbeheer.
  Vanaf € 69,00 excl. btw Meer informatie
 • E-learning module: Assetmanagement Online Applicatie | Abonnement Met deze e-learningmodule krijgt u eenvoudig en snel een beeld van wat de werkwijze assetmanagement inhoudt en wat het oplevert.
  Vanaf € 95,00 excl. btw Meer informatie
 • CROW ProContract | Abonnement Dit abonnement geeft toegang tot het platform CROW ProContract.
 • E-learning module: RISMAN-methode Online Applicatie | Abonnement Met deze e-learning module maakt u snel en eenvoudig kennis met de basisprincipes van die RISMAN-methode.
  Vanaf € 95,00 excl. btw Meer informatie
Waar vind ik mijn Online kennis en tools?
Uw kennismodules en overige online tools staan na aanschaf in Mijn CROW.
Log in en start de gewenste applicatie.
OIA
Het Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen (OIA) is het nieuwe Nederlandse standaardprogramma voor het ontwerpen van asfaltverhardingen. OIA is de opvolger van het Rijkswaterstaatprogramma ASCON en de ontwerpmodule van CARE.
Ga naar OIA.