CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Prestatiemeting in de OR; zinnig of onzinnig?

10-09-2018

Harro VerhoevenDeze week las ik in de krant een column over de zin en onzin van prestatiemeting. De schrijver gaf het voorbeeld van Eva, die werkt in het onderwijs en van haar schoolbestuur, ervoor moet zorgen dat “de schooluitval binnen een periode van 12 maanden wordt teruggebracht tot 10 procent onder de landelijke benchmark”. Het schoolbestuur denkt dat je met SMART prestatiedoelen meer succes boekt dan met vage ‘doe je best’ doelen. Het probleem is echter dat het verzuim afhankelijk is van allerlei externe factoren, en dat Eva druk bezig is met de verzuimregistratie en minder tijd heeft om de kinderen te helpen. Dan heeft prestatiemeting inderdaad niet veel zin.

Hoe werkt dat voor het beheer van de openbare ruimte? Is het zinvol om beheerprestaties te monitoren, of is het beter om gewoon je best te doen?

Ik zie dat veel beheerders van de openbare ruimte niet veel aan prestatiemeting doen. Er wordt wel veel geïnspecteerd, maar dat is grotendeels gericht op de uitvoering van het beheer, en niet om de geleverde prestaties te monitoren, te evalueren en bij te sturen. Er worden wel landelijke benchmarks georganiseerd op het gebied van schoon, groen en verhardingen, maar helaas doen lang niet alle gemeenten daar aan mee. Waarschijnlijk komt dit doordat het verzamelen van de benodigde data altijd een hele klus is, en er meer wordt gediscussieerd of de gemeten prestatiecijfers wel kloppen dan dat er wordt gezocht naar punten waar je van anderen kan leren en jezelf kan verbeteren.

Prestatiemeting is volgens mij pas zinvol als aan twee voorwaarden is voldaan:

  1. Het meetresultaat zegt ook echt iets over de geleverde prestatie
  2. Het meetresultaat is bruikbaar om je werkwijze te verbeteren.

Daarom ben ik blij dat CROW deze maand september een benchmarksystematiek voor beheerprestaties in de openbare ruimte publiceert. Deze benchmarksystematiek heeft al veel draagvlak: zij is gemaakt in een unieke samenwerking van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Arnhem plus de benchmarkorganisaties NVRD, WUR Alterra en Antea Group. Omdat de systematiek gebruik maakt van de landelijke standaarden voor BGT-IMBOR, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de CROW-beeldkwaliteit en -wegbeheersystematiek wordt optimaal aangesloten bij de bestaande administraties van gemeenten.

Mijn verwachting is dat hierdoor de dataverzameling steeds eenvoudiger en betrouwbaarder wordt, en er steeds meer aandacht uit kan gaan naar het leren van elkaar (bench learning). Zo wordt prestatiemeting voor beheer openbare ruimte echt zinvol!

Dus beheerders kom op! Doe vanaf volgend jaar allemaal mee aan een benchmark volgens de CROW-benchmarksystematiek en laat zien wat je presteert. Dan kunnen alle bestuurders zien dat het beheer van de openbare ruimte in Nederland op een hoog niveau staat, en dat jullie bereid zijn om je nog verder te verbeteren door te leren van elkaar.

Harro Verhoeven
CROW Team Openbare ruimte

N.B. Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte op 26 en 27 september a.s. vertelt Harro Verhoeven over de dertien Zeeuwse gemeenten die gezamenlijk werken conform de CROW benchmarksystematiek. 

Reacties

harro.verhoeven@crow.nl
Leuk te horen dat Alphen aan den Rijn met de benchmarksystematiek aan de slag gaat, Frank. De benchmarksystematiek is sinds gisteren gepubliceerd en te vinden via https://www.crow.nl/thema-s/management-openbare-ruimte/kosten,-baten-en-benchmarking/benchmarksystematiek
18-9-2018 11:48:21

Gert Prosman De Slijpkruik
Zeker zinnig!
Pas als men bewust is de eigen prestaties (zowel onder- als overpresteren) kan er gericht worden gehandeld! Duidelijke criteria zijn daarbij onmisbaar.

Verder terechte constatering dat veel inspecties gericht zijn op 'de uitvoering van beheer'. Wat we vaak zien is dat ze alleen worden gebruikt om 'af te rekenen' en niet om 'samen prestaties te verbeteren '.

Ook de stelling 'dat het verzamelen van data een hele klus is', is herkenbaar. Veel metingen uitvoeren, kost soms onnodig veel tijd (=geld) terwijl je met minder metingen ook een representatief beeld krijgt. De vraag blijft waar dat omslagpunt ligt...

Kan helaas je lezing niet bijwonen.... is het mogelijk om een samenvatting te mailen?
14-9-2018 17:25:10

Frank Maurits
Beste Harro,
In Alphen aan den Rijn willen we continu verbeteren door de PDCA-cirkel van Deming te doorlopen. Dat kan alleen als de veiligheid en het vertrouwen er is om positief kritisch naar je prestaties te kijken.
We gaan daarom de uitdaging aan om de CROW-benchmarksystematiek volledig te omarmen en te werken aan toonaangevende dienstverlening!
Praktische GIS instrumenten helpen ons om actueel, betrouwbaar en compleet inzicht te geven in prestaties, kosten en risico's.
Groet, Frank
13-9-2018 08:28:10

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven