IMWV: Informatiemodel Wegen en Verkeer

CROW werkt aan het Informatiemodel Wegen en Verkeer (IMWV). Het IMWV is een afsprakenstelsel. Met dit afsprakenstelsel willen we bereiken dat alle wegbeheerders informatie over hun wegen en verkeer op een uniforme manier verzamelen en opslaan. Dit heeft als voordeel dat deze informatie slechts één keer verzameld hoeft te worden en daarna voor allerlei vraagstukken gebruikt kan worden. Ook maakt het regionale, provinciale, landelijke studies en benchmarking eenvoudiger. Het IMWV heeft een sterke relatie met het IMBOR.

Over IMWV

Het IMWV is een afsprakenstelsel dat beschrijft hoe naast objectgerichte gegevens ook verkeersgegevens voor verkeerskundige vraagstukken kunnen worden vastgelegd.   

Het IMWV beschrijft de benamingen van verkeerskundige objecten en verkeersgegevens, met de bijbehorende kenmerken en waarden. Hiermee is landelijke uniformering voor verkeerskundige vraagstukken mogelijk.

Het is niet wettelijk verplicht om deze benamingen, kenmerken en waarden uit het IMWV te gebruiken, maar als een organisatie dit type gegevens wil gebruiken, is het efficiënt de begrippen uit het IMWV te gebruiken. Door eenduidige afspraken te maken, wordt het gegevens beheer efficiënter. De uniformering maakt gegevensuitwisseling tussen de verschillende broneigenaren en tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers gemakkelijker.

Het IMWV wordt hiermee een basisset van afspraken waarbij een ieder vrij is naar behoefte gegevens (attributen en waarden) uit te kiezen, afgestemd op de situatie van de eigen organisatie. Het daadwerkelijk verzamelen van de gegevens behoort niet tot het IMWV. 

IMWV versie 2018 beschikbaar

IMWV versie 2018 is als preview gepubliceerd en beschikbaar gesteld aan direct betrokkenen in de CROW online kennismodule IMBOR en IMWV en als onderdeel van de CROW-Datacatalogus Openbare Ruimte. Naar verwachting komt IMWV versie 2018 medio januari 2019 beschikbaar als abonnement.

IMWV versie 2018:

  • is gebaseerd op de gegevensbehoefte van drie verkeerskundige vraagstukken: verkeersveiligheid, wegontwerp/verkeerstechnisch ontwerp en verkeersmodellen. Middels expertsessies is de gewenste gegevensbehoefte opgehaald, geprioriteerd en verwerkt tot deze versie van het IMWV.
  • bevat een beschrijving van de fysieke objecten en statische gegevens die aan de fysieke objecten gekoppeld kunnen worden.
  • heeft inhoudelijk een sterke relatie met IMBOR en is ontwikkeld binnen de beheeromgeving van het IMBOR.
  • Versie 2018 bevat niet:
    • beschrijving/afspraken van dynamische gegevens zoals realtime verkeersgegevens, wachttijden, openingstijden van bruggen, verkeersongevallen, etc.
    • gegevensbehoefte van verkeerskundige vraagstukken zoals parkeren en verkeersmanagement.

Vervolg

In 2019 wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden om IMWV versie 2018 uit te breiden en te verbeteren. Aandachtspunten zijn onder andere: beheer van het informatiemodel, relatie met het NWB, uitbreiden met afspraken over dynamische gegevens, gegevensbehoefte parkeren, verkeersmanagement.

Belang van goede gegevens

Goede gegevens zijn van belang voor de analyse van verkeerskundige vraagstukken. Het betreft: 

  • geografische gegevens: deze gegevens hebben een sterke relatie met de BGT/IMGeo, zijn redelijk statisch en worden veelal in vlakken opgeslagen;
  • dynamische gegevens: zoals intensiteiten, wachttijden en verkeersongevallen. 

Meer informatie? Neem contact op met:
Terug naar 'Wegontwerp'
Submenu openen

IMWV: Informatiemodel Wegen en Verkeer

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven