Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Gratis Online Kennismodule Basisinformatie Wegontwerp

Deze kennismodule ontvangt u gratis bij bestelling van een online kennismodule uit het vakgebied verkeer en vervoer. De kennismodule bevat basisinformatie voor het wegontwerp en bestaat uit de volgende publicaties:

Basiskenmerken wegontwerp (publicatie 315)

Deze publicatie bevat kennis over ontwerpelementen (basiskenmerken) die altijd aanwezig moeten zijn in een wegontwerp. Door het gebruik van deze basiskenmerken stijgt de herkenbaarheid en de verkeersveiligheid van de wegen. De uitgave vervangt de publicaties ‘Categorisering wegen op duurzaam veilige basis' (publicatie 116) en ‘Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur' (publicatie 203).

Basiskenmerken kruispunten en rotondes (publicatie 315a)

In deze publicatie staan de basiskenmerken waaraan een kruispunt of rotonde minimaal moet voldoen. Hierdoor worden verkeerssituaties voor weggebruikers herkenbaarder en dus veiliger.

Handboek verkeerswetgeving (publicatie 264)

Deze publicatie geeft een overzicht van de wetten en regelingen die bepalingen bevatten voor wegontwerp of verkeersvoorzieningen waar u zich als wegbeheerder aan moet houden. Ook de regelgeving die u zelf kunt toepassen is opgenomen. Het handboek geeft bovendien aan wat de onderlinge relatie is tussen de verschillende wetten en regelingen. De kennis en informatie uit het handboek verkeerswetgeving kan in een aantal gevallen verouderd zijn. De oorzaak hiervan is de wijzigingen in een aantal wetten. Voor de meest recente wetgeving verwijzen wij u door naar overheid.nl.

Karakteristieken van voertuigen en mensen (publicatie 279)

De publicatie bevat de basisgegevens voor voertuigen. Ook de menselijke kant is meegenomen, omdat voertuigen niet over de weg rijden zonder invloed van de mens als bestuurder.

Toegang tot deze kennismodule vind je in je Mijn CROW-account bij licenties en in de Kennisbank in de linker navigatie. 

Terug naar 'Wegontwerp'
Submenu openen

Gratis Online Kennismodule Basisinformatie Wegontwerp

Scroll naar boven