CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Busvriendelijk wegontwerp

Kennis over het busvriendelijk ontwerp van wegen is ondergebracht in veel verschillende kennisproducten. CROW werkt samen met een werkgroep om die kennis te bundelen en om nieuwe kennis te ontwikkelen. Dit met als doel een bron te realiseren waarin alle kennis voor het busvriendelijk ontwerp van wegen vindbaar is.

Op deze pagina ziet u de voortgang van het project.

Oplevering kennis over wegontwerp (2016)

In 2016  heeft een CROW-werkgroep de projectactiviteit ‘Busvriendelijk wegontwerp´ uitgevoerd. In 2016 is de focus gelegd op het wegontwerp. Dit heeft geresulteerd in nieuwe kennis over infrastructuur voor verkeersveilig rijden en halteren van bussen. Deze kennis is beschikbaar in de Online Kennismodule Openbaar Vervoer.

Vervolg actualisering techniek (2017)

In 2017 heeft een werkgroep de zaken die een meer indirecte relatie hebben met het wegontwerp geactualiseerd.  Aan het kennisproduct ‘Busvriendelijk wegontwerp’ is nu de kennis over voertuigeigenschappen en -systemen, emissieloos rijden, en zelfrijdende bussen toegevoegd. De werkgroep heeft ook nieuwe aanvullende kennis op het gebied van het wegontwerp toegevoegd aan de publicatie: de bus en erftoegangswegen, fietsstraten en de bus, en succesvolle samenwerking tussen OV-A, vervoerder en wegbeheerder bij wijzigingen in het wegontwerp.

De CROW Online Kennismodule Openbaar vervoer is actueel en compleet.

Contactpersoon

Voor vragen over de werkgroep of de actualisatie kunt u contact opnemen met Frans Heijnis, frans.heijnis@crow.nl.

Terug naar 'Wegontwerp'
Submenu openen

Busvriendelijk wegontwerp

Scroll naar boven