Onderzoek en modellen

Iedereen die aan de slag gaat met (verkeers)onderzoek en (verkeers)modellen heeft theoretische en praktische handvatten nodig voor het opzetten van een gedegen onderzoek. CROW biedt de sector praktische ondersteuning door middel van kennis en tools.
Wat zijn de meest toegepaste methoden en technieken voor verkeersonderzoek? En hoe vertaal je de resultaten van het verkeersonderzoek naar beleid?
Wat gebeurt er als we op het gebied van verkeer en vervoer maatregelen treffen? Het is moeilijk om zonder hulpmiddelen inzicht te krijgen in verkeerspatronen. Een verkeersmodel is een computermodel en kan helpen bij het krijgen van inzicht in huidige en/of toekomstige verkeers- en vervoerstromen.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Onderzoek en modellen.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven