Onderzoek en modellen

Iedereen die aan de slag gaat met (verkeers)onderzoek en (verkeers)modellen heeft theoretische en praktische handvatten nodig voor het opzetten van een gedegen onderzoek. CROW biedt de sector praktische ondersteuning door middel van kennis en tools.
Meten is weten. Gedegen verkeersonderzoek staat aan de basis van een betrouwbaar, veilig en schoon verkeerssysteem. De Wiki Inwintechnieken biedt overzicht, inzicht, randvoorwaarden en kaders waarbinnen methoden en technieken voor dataverzameling en beschikbare databestanden gebruikt kunnen worden.
Wat gebeurt er als we op het gebied van verkeer en vervoer maatregelen treffen? Het is moeilijk om zonder hulpmiddelen inzicht te krijgen in verkeerspatronen. Een verkeersmodel is een computermodel en kan helpen bij het krijgen van inzicht in huidige en/of toekomstige verkeers- en vervoerstromen.

Denken in termen van Total Cost of Ownership heeft een belangrijke meerwaarde bij het vormgeven van de transitie naar volledig zero-emissie busvervoer, in pilots, bij bestaande concessies waarin (geleidelijk) zero-emissie materieel instroomt en bij de voorbereiding van nieuwe concessies. Het is behulpzaam bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen de stakeholders in de OV-keten. 

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Onderzoek en modellen.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven