Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement (MM) is het organiseren van slim reizen. Zowel het organiseren van samenwerking tussen overheden, werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van diensten, als het beïnvloeden van reisgedrag van de betreffende doelgroep. CROW vertaalt het brede begrip mobiliteitsmanagement in praktische toepassingen en hulpmiddelen.

Autodelen wordt steeds belangrijker om ruimte te besparen bij ontwikkelingen met hoge dichtheden en om bij te dragen aan een schoner klimaat. Maar vooral als autodelen nog geen plaats heeft in het huidige (gemeente)beleid, kan het lastig zijn om hier keuzes in te maken. Om gemeentes, regio’s, provincies en adviesbureaus te ondersteunen bij het maken van de juiste afweging wat voor beleid geschikt is voor de gemeente, is de Toolkit Autodelen ontwikkeld en kosteloos te gebruiken.
 
Lees meer over andere welke keuzes op het gebied van soorten autodeelsystemen je kunt maken, welke juridische aanpassingen (bv. parkeerverordeningen en wegsleepregelingen) er nodig zijn, de handvatten voor beheerders openbare ruimte en parkeerhandhavers en hoe je een goede communicatie rondom deelauto’s kunt opstarten. En ga aan de slag met de Toolkit Autodelen.

Verduurzamen

Mobiliteitsmanagement biedt reizigers of werknemers betere keuzes. Dat draagt bij aan het duurzamer maken van vervoer. Het maakt zelfs het maken van reizen overbodig en is een instrument om steden en locaties bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Werkgevers en publiekstrekkers hebben er veel baat bij. Mobiliteitsmanagement sluit aan bij maatschappelijke trends als flexibilisering en Het Nieuwe Werken.

CROW vertaalt vanuit het KpVV Meerjarenprogramma (CROW-KpVV) het brede begrip mobiliteitsmanagement in praktische toepassingen en hulpmiddelen. Daarnaast ondersteunt CROW-KpVV provincies, stadsregio’s en gemeenten bij het bepalen van hun rol. Deelname van CROW-KpVV aan EPOMM maakt internationale ontwikkelingen toegankelijk. CROW-KPVV is hiervoor national focalpoint.

Er is een schat aan kennis beschikbaar over gedragsbeïnvloeding. Ook zijn er praktijkervaringen uit binnen- en buitenland. De website Mobiliteit en Gedrag maakt deze kennis toegankelijk voor de verkeerssector via theorie en beeldmateriaal. Laat u inspireren en zie dat gedragsbeïnvloeding zinvol is als je het goed aanpakt.

Het aantal verkeersslachtoffers daalt niet meer en het aantal mensen met obesitas verdubbelde in de afgelopen 30 jaar. Fietsen en lopen houdt mensen gezond, dus het is tijd voor gezonde mobiliteit. Wilt u weten hoe? Raadpleeg de editie ‘Gezondheid’ binnen het KpVV Dashboard duurzame en slimme mobiliteit.

Het dashboard clustert de gezondheidsaspecten van mobiliteit rondom vijf thema’s:

 • Zwaarlijvigheid (obesitas)
 • Verkeersonveiligheid
 • Luchtverontreiniging
 • Geluidhinder

Uitgelicht

Blogs

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Mobiliteitsmanagement.

Nieuws


 • Notitie - Stedelijke Mobiliteit in de 1,5m-samenleving vernieuwd!
  Deze notitie biedt handreikingen voor gemeenten om de stedelijke mobiliteit in de 1,5m-samenleving in goede banen te leiden.
 • Versterkt jouw paper het Nationaal verkeerskundecongres 2021?
  Dien uiterlijk 31 mei jouw paper in voor de 12e editie van het Nationaal verkeerskundecongres (NVC) op 3 en 4 november 2021. Wil je vakgenoten...
 • Verkeerskundigen: ‘waarom en hoe minder technisch denken en doen?’
  ‘Er wordt te snel gereden door onze straat. Mogen we drempels?’ Thalia Verkade, co-auteur van het boek Het Recht van de Snelste, stemt tot...
Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Scroll naar boven