Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement (MM) is het organiseren van slim reizen. Zowel het organiseren van samenwerking tussen overheden, werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van diensten, als het beïnvloeden van reisgedrag van de betreffende doelgroep. CROW vertaalt het brede begrip mobiliteitsmanagement in praktische toepassingen en hulpmiddelen.

Verduurzamen

Mobiliteitsmanagement biedt reizigers of werknemers betere keuzes. Dat draagt bij aan het duurzamer maken van vervoer. Het maakt zelfs het maken van reizen overbodig en is een instrument om steden en locaties bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Werkgevers en publiekstrekkers hebben er veel baat bij. Mobiliteitsmanagement sluit aan bij maatschappelijke trends als flexibilisering en Het Nieuwe Werken.

CROW vertaalt vanuit het KpVV Meerjarenprogramma (CROW-KpVV) het brede begrip mobiliteitsmanagement in praktische toepassingen en hulpmiddelen. Daarnaast ondersteunt CROW-KpVV provincies, stadsregio’s en gemeenten bij het bepalen van hun rol. Deelname van CROW-KpVV aan EPOMM maakt internationale ontwikkelingen toegankelijk. CROW-KPVV is hiervoor national focalpoint.

Er is een schat aan kennis beschikbaar over gedragsbeïnvloeding. Ook zijn er praktijkervaringen uit binnen- en buitenland. De website Mobiliteit en Gedrag maakt deze kennis toegankelijk voor de verkeerssector via theorie en beeldmateriaal. Laat u inspireren en zie dat gedragsbeïnvloeding zinvol is als je het goed aanpakt.

Het aantal verkeersslachtoffers daalt niet meer en het aantal mensen met obesitas verdubbelde in de afgelopen 30 jaar. Fietsen en lopen houdt mensen gezond, dus het is tijd voor gezonde mobiliteit. Wilt u weten hoe? Raadpleeg de editie ‘Gezondheid’ binnen het KpVV Dashboard duurzame en slimme mobiliteit.

Het dashboard clustert de gezondheidsaspecten van mobiliteit rondom vijf thema’s:

  • Zwaarlijvigheid (obesitas)
  • Verkeersonveiligheid
  • Luchtverontreiniging
  • Geluidhinder
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Mobiliteitsmanagement.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven